Skip to main content

Att insjukna i psykos

Tags: Psykos

Att insjukna i psykos orsakas inte av en enda specifik orsak. En psykos orsakas alltid av många olika faktorer. En vanlig orsak är att man upplever för mycket stress.

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Psykisk sårbarhet

En del människor är mer benägna att insjukna i en psykisk sjukdom än andra. De har en psykisk sårbarhet för sjukdomen. Exempel på faktorer som påverkar den psykiska sårbarheten:

 • ärftliga faktorer (gener)
 • problem under graviditeten och förlossningen, såsom inflammationer, komplikationer och moderns stress
 • tidiga strukturella förändringar i hjärnan
 • infektionssjukdomar i centrala nervsystemet i barndomen
 • svårigheter i familjen
 • traumatiska händelser i barndomen eller tonåren, till exempel försummelse eller upplevelser av våld 
 • utslagning
 • personlighetsdrag, till exempel ångestkänslighet eller en tendens att dra sig undan från sociala relationer
 • rusmedel och droger, särskilt cannabis.

Stressfaktorer

Väldigt många olika faktorer kan vara belastande och orsaka stress. Stress orsakas ofta av motgångar och krav. Även glada och väntade förändringar kan vara stressande.

Exempel på stressfaktorer:

 • att inleda studier
 • att flytta
 • att börja militärtjänsten eller civiltjänsten
 • att byta jobb
 • att ha sjukdomar
 • att det sker förändringar i ens relationer
 • att förlora en närstående.

Psykossymtomen börjar ofta i tidig vuxen ålder. I den här åldern sker ofta många stora förändringar. Många flyttar från sitt barndomshem och börjar studera. Framtiden är både öppen och oviss. Även vänskapsrelationer och parförhållandet ger mycket att tänka på.

Förändringarna ger ofta upphov till glädje och entusiasm, men de kan också väcka rädsla, ångest eller skam. Svåra känslor orsakar stress.

Skyddande faktorer

Olika skyddande faktorer kan hjälpa en att klara av stressiga situationer. Exempel på skyddande faktorer:

 • att vardagen löper smidigt och att man har goda färdigheter att hantera vardagen, såsom att sköta sin privata ekonomi och ta hand om hushållet
 • att ha en bra förmåga att lösa problem
 • att kunna reglera sina känslor och sin stress
 • att ha bra sociala färdigheter
 • att ha hälsosamma vanor, såsom att motionera, äta hälsosamt, vila tillräckligt och att inte använda rusmedel
 • att få vård och rehabilitering
 • att få stöd från familjen
 • att ha vänner och andra sociala nätverk
 • att ha meningsfull sysselsättning
 • att ha ett meningsfullt veckoprogram.
Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av