Siirry pääsisältöön

Psykoottiset häiriöt lapsilla

Varsinaiset psykoosioireet ovat ennen nuoruusikää hyvin harvinaisia, mutta mahdollisia.

Alle kouluikäisillä lapsilla on tyypillisesti vilkas mielikuvitus. Lapsilla esiintyy puheissa runsaasti mielikuvituskavereita, monstereita, keijuja ja muita oman mielen tuotoksia. Vähitellen kyky pitää totuus ja mielikuvitus erillään kehittyy. 

On tavallista, että lapsilla esiintyy myös erilaisia illuusioita eli havaintoharhoja. Illuusio on väärin tulkittu ulkoinen ärsyke. Se ei siis ole lapsen oman mielen tuottama harha. Yleisiä illuusioita ovat esimerkiksi erilaiset varjot ja esineet, jotka hämärässä näyttävät oudoilta ja pelottavilta hahmoilta. 

Lasten psykoosioireet 

Varsinaiset psykoosioireet ovat ennen nuoruusikää hyvin harvinaisia, mutta mahdollisia. Lapsilla yksittäiset harhakokemukset eivät yleensä ole merkki psykoosisairaudesta.  

Psykoosioireita voivat olla esimerkiksi 

 • kuulo-, näkö-, haju- ja kosketusharhat 
 • harhaluulot 
 • puheen katkeilu, itsekseen naureskelu 
 • käytöksen eriskummallisuus 
 • voimakkaat pelot ja ahdistuneisuus 
 • keskittymisvaikeudet 
 • univaikeudet 

Yksittäinen tai silloin tällöin esiintyvä oire ei välttämättä ole merkki psykoosista. Se voi myös kuulua tavalliseen kasvuun ja kehitykseen. 

Jos psykoosioireet kestävät pitkään ja vaikuttavat merkittävästi toimintakykyyn, on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. 

Psykoosi lapsuusiässä 

Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö, jossa ihmisen todellisuudentaju on merkittävästi heikentynyt. Sen keskeisiä oireita ovat aistiharhat, harhaluulot ja hajanaisuus.  

Lapsuusiässä psykoosisairaudet ovat erittäin harvinaisia.  

Lapsuusiässä esiintyviä psykooseja ovat  

 • skitsofrenia 
 • psykoottinen masennus 
 • kaksisuuntainen mielialahäiriö 
 • päihteiden käytön aiheuttamat psykoottiset tilat 
 • lyhyet ohimenevät psykoosit 

Psykoosisairaudet ovat luonteeltaan kehittyviä. Joissakin tapauksissa lapsella voi olla psykoosin oireita, mutta ne eivät kuitenkaan kehity varsinaiseksi psykoosiksi. 

Psykoosisairauksien puhkeamiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Erityisesti siihen vaikuttavat perinnölliset tekijät. Jos lapsen lähisukulaisella on esimerkiksi skitsofrenia, kannattaa lapsen psykoosioireet ottaa erityisen vakavasti. 

Lapsuudessa alkava skitsofrenia 

Lapsuudessa alkavalla skitsofrenialla tarkoitetaan alle 13-vuotiaalla lapsella puhkeavaa skitsofreniaa.  

Skitsofreniaa sairastavilla lapsilla on kuuloharhojen rinnalla usein näkö-, tunto- ja hajuharhoja. 

Useimmilla skitsofreniaan sairastuvilla lapsilla on ennen varsinaisen psykoosin puhkeamista erilaisia kehityksellisiä vaikeuksia, kuten motoriikan, kielenkehityksen ja sosiaalisten suhteiden ongelmia. 

Lapsuudessa alkavan skitsofrenian ennuste on heikompi kuin myöhemmin alkavan skitsofrenian. Suurimmalle osalle skitsofreniasta tulee krooninen sairaus. 

Mistä apua lapselle ja perheelle? 

Lapsi, jolla on psykoosisairaus tai psykoosin oireita, tarvitsee erityisen paljon aikuisten tukea.  

Vanhempien tuki, säännöllinen vuorokausirytmi ja turvallinen, ennakoitu arki ovat parhaita tapoja ehkäistä psykoosioireiden kehittymistä psykoosisairaudeksi. 

Apua kannattaa hakea ensiksi esimerkiksi kouluterveydenhuollosta tai lastenneuvolasta. Lapsi voi saada perusterveydenhuollosta lähetteen erikoissairaanhoitoon. 

Lapsi tarvitsee perheen tukea ja sitoutumista sekä psykoosisairauden alkuvaiheessa että kuntoutuksessa.  

Skitsofreniassa ja muissa pitkäkestoisissa psykooseissa hoito kestää usein vuosia tai vuosikymmeniä. Hoitoon kuuluu usein tärkeänä osana lääkehoito. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa perheesi hyvinvointia silloin, kun sinulla on huoli lapsesi oireista tai omasta voinnistasi. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Oirekyselyt

Löydät oirekyselyitä nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmien arvioimiseen. Jos olet huolissasi omasta voinnistasi, voit arvioida oireidesi voimakkuutta kyselyn avulla. Tuloksista saat vinkkejä siihen, mitä kannattaa seuraavaksi tehdä.

Nettiterapiat

16 vuotta täyttäneille on tarjolla mobiilivälitteistä hoitoa moniin tilanteisiin - nettiterapia tarjoaa apua erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Hoito perustuu itsenäiseen työskentelyyn, jota tukee nettiterapeutti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös