Siirry pääsisältöön

Psyykkinen ja sosiaalinen tuki rauhanturvaajille

Porin prikaati vastaa kriisinhallintatehtävissä palvelevien tuesta sekä järjestää rauhanturvaajille kotiuttamiskoulutuksia. HUS Psykiatria tarjoaa kotiutuneille rauhanturvaajille psykiatrista arviointia ja ohjausta.

Palveluksen aikana 

Kriisinhallintatehtävissä palvelevien tuesta vastaa Porin prikaati. Kentällä toimiva sosiaalikuraattori tarjoaa tukea ja neuvontaa rauhanturvaajille. 

Palveluksen jälkeen 

Porin prikaati järjestää kaksipäiväisen kotiuttamiskoulutuksen, johon osallistutaan 1–3 kuukauden kuluessa kotimaahan paluusta. Kotiuttamiskoulutukseen on osallistumisvelvollisuus. Palvelussuhteen ehdot ovat samat kuin operaatioaikaa edeltävän koulutuksen aikana.  

Kotiuttamiskoulutuksessa käydään läpi kriisinhallintapalveluksen kokemuksia sekä stressiin, ihmissuhteisiin ja arkeen paluuseen liittyviä asioita. Työskentelymuotoina ovat luennot, johdetut ryhmäkeskustelut ja yksilökeskustelut.  

Tilaisuuden keskustelut ovat luottamuksellisia. Kotiuttamiskoulutukseen ei liity jatkopalveluskelpoisuuden arviointia. 

Tuki kotiutumisen jälkeen 

HUS Psykiatrian konsultaatiopoliklinikka tarjoaa matalan kynnyksen psykiatrista arviota ja palveluohjausta kotiutuneille rauhanturvaajille. Arvioon voi hakeutua ilman lähetettä ottamalla itse yhteyttä konsultaatiopoliklinikkaan. 

Arvioon kannattaa hakeutua, mikäli palveluksesta kotiutumisen jälkeen tarvitsee apua esimerkiksi psyykkisten oireiden, stressin tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi. 

Arvio on rauhanturvaajalle maksuton. Myös siitä aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Valtiokonttorin toimesta. 

Mahdollinen jatkohoito järjestetään omalla kotipaikkakunnalla tai sen läheisyydessä. Jatkohoitoa varten tarvitaan maksusitoumus Valtiokonttorilta. Valtiokonttori korvaa HUSissa laaditun hoitosuunnitelman mukaiset hoitokustannukset enintään yhden vuoden ajan tuen tarpeen ilmenemisestä. 

Hoidon kustannusten korvaamiseksi Valtiokonttori tarvitsee hoitovalta taholta hoitoyhteenvedon. Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta puolustusvoimille. 

Katso video HUS Psykiatrian palveluista

Psykiatrinen arviointi ja kuntoutustarpeen selvittäminen 

Kun kotiutumisesta on kulunut vuosi, voidaan tarvittaessa tehdä psykiatrisia arvioita ja kuntoutustarveselvityksiä HUS psykiatrian työkyvyntutkimuspoliklinikalla. 

Arvio ja esitys tehdään Valtiokonttorin hoitoonohjauksen perusteella. Rauhanturvaajan tulee itse ottaa ensin yhteyttä Valtiokonttoriin ja käynnistää sotilastapaturmalain mukainen selvitys. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa? 

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä teemat