Siirry pääsisältöön

Perustietoa ahdistuksesta

Ahdistus on tunne, jonka tehtävänä on varoittaa uhkaavista tilanteista. Ahdistus kertoo tarpeesta pysähtyä tai rauhoittua. Joskus ahdistus alkaa vaikeuttaa arkielämää ja heikentää toimintakykyä. Silloin kyseessä voi olla yleistynyt ahdistuneisuushäiriö.

Jokainen meistä tuntee joskus ahdistusta tai pelkoa. Se on normaali ja luonnollinen tunnereaktio.

Ahdistuneisuushäiriössä keho ja mieli valmistautuvat taistelemaan ja pakenemaan, vaikka mitään todellista uhkaa ei olisikaan.

Miltä ahdistus tuntuu?

Ahdistus voi tuntua

 • epämääräisenä jännittämisen tunteena
 • erilaisina pelkoina tulevaisuudesta
 • hengitysvaikeuksina
 • keskittymisvaikeutena ja levottomuutena 
 • uniongelmina
 • sydämen tykytyksenä, vapinana, hikoiluna tai huimauksena
 • rintakipuina, vatsakipuina tai lihasjännityksenä

Miten ahdistuneisuushäiriö syntyy?

Murehtiminen alkaa yleensä konkreettisesta huolesta, että jotain pahaa voi tapahtua. Joku on huolissaan, ettei selviä suuresta työmäärästään. Toinen pelkää läheisensä joutuvan onnettomuuteen.

Yleistynyttä ahdistuneisuutta ei aiheuta mikään yksittäinen tekijä, vaan sen taustalla on aina monia eri tekijöitä.

 • Perinnölliset tekijät altistavat erilaisille ahdistus- ja mielialahäiriöille.
 • Ympäristö vaikuttaa häiriön oirekuvaan ja siihen, kehittyykö alttiuden pohjalta psyykkistä häiriötä.

Miten ahdistuneisuushäiriötä hoidetaan?

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä hoidetaan psykoterapeuttisilla hoitomenetelmillä ja tarvittaessa lääkityksellä, joka lievittää oireita.

Psykoterapeuttisista hoidoista etenkin kognitiiviset käyttäytymisterapiat sekä erilaiset mindfulnessiin ja rentoutumiseen perustuvat hoitomuodot ovat tehokkaita.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa painotetaan toistuvien huolien ja pelkojen sekä epävarmuuden tunteiden käsittelyä. Hoidossa keskitytään siihen, miten ajatuksia, tunteita ja toimintaa pystytään muokkaamaan juuri tässä hetkessä.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Ahdistuksen omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

  Sinua voisi kiinnostaa myös