Siirry pääsisältöön

Selviytymisprosessi läheisen kuoltua

Surevan selviytymisprosessi ei tarkoita unohtamista tai suremisen loppumista. Sen myötä sureva kykenee jatkamaan elämäänsä ja menetykseen liittyvä tuska tulee siedettävämmäksi. 

Selviytymisprosessi on monivaiheinen ja aaltoileva. Toipumiseen menee aikaa, eikä sillä ole selkeää päätepistettä.  

Välillä sureva saattaa käsitellä menetykseen liittyviä tapahtumia ja tunteita aktiivisesti. Välillä taas hän saattaa tuntea tarvetta ottaa etäisyyttä ja pyrkii elämään kuin ennen. 

Miten selviytymisprosessi etenee? 

Erityisesti selviytymisprosessin alussa sureva käsittelee menetystään. Surevat kaipaavat usein syvästi kuollutta läheistään. Suruun  liittyy monenlaisia ​​tunnereaktioita, jotka vaihtelevat muistelemisesta tuskalliseen kaipaukseen.   

Sureva usein säilyttää läheisen tavaroita, muistelee tätä, käy tämän haudalla ja viettää tämän merkkipäiviä. Näin ylläpidetään sidettä kuolleen läheisen kanssa. 

Uudelleen suuntautuminen menetyksen jälkeen 

Ajan myötä sureva pyrkii sopeutumaan. Hän keskittyy enemmän muutoksiin, jotka seuraavat menetystä.  

Sureva pyrkii kokoamaan elämänsä uudelleen. Hän rakentaa uutta identiteettiä tai ottaa hoitaakseen tehtäviä, jotka aiemmin kuuluivat läheiselle. On yleistä kokea pelkoa siitä, miten selviytyy uudessa tilanteessa.  

Surevat tarvitsevat ajoittain irtaantumista surusta ja sen aiheuttamista stressitekijöistä. Jos juuttuu liiallisesti kuolleen läheisen kaipaamiseen tai tukahduttaa suruaan, voi oman elämän jatkamisesta tulla haasteellista.  

Suruun sopeutumisen keinoja 

Surevien selviytymiskeinot vaihtelevat. Niihin vaikuttaa myös kuolemasta kulunut aika.  

Suruun voi sopeutua sekä välttelemällä että kohtaamalla suruun ja läheisen kuolemaan liittyviä asioita.  Sama selviytymiskeino saattaa olla tietyllä hetkellä avuksi, mutta toisena ajankohtana haitaksi.  

Mitä selviytymiskeinoja on hyvä käyttää? 

Selviytymisessä auttaa erityisesti tilanteen käsitteleminen. On tärkeää antaa itselleen lupa surra ja kokea kaikkia tunteita vapaasti.  

Puhuminen on yksi tärkeimmistä selviytymiskeinoista läheisen kuoleman jälkeen. Tarvittaessa kannattaa hakeutua ammattiavun tai vertaistuen piiriin, jotta voi jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan. 

Ammattiapu voi olla tarpeen erityisesti silloin, jos käyttää selviytymiskeinoja, jotka vaikuttavat hyvinvointiin kielteisesti. Niihin kuuluu esimerkiksi päihteiden liiallinen käyttö. 

Mitä selviytymiskeinoja on hyvä käyttää?

Selviytymisessä auttaa erityisesti tilanteen käsitteleminen. On tärkeää antaa itselleen lupa surra ja kokea kaikkia tunteita vapaasti.  

 

Puhuminen on yksi tärkeimmistä selviytymiskeinoista läheisen kuoleman jälkeen. Tarvittaessa kannattaa hakeutua ammattiavun tai vertaistuen piiriin, jotta voi jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan. 

 

Ammattiapu voi olla tarpeen erityisesti silloin, jos käyttää selviytymiskeinoja, jotka vaikuttavat hyvinvointiin kielteisesti. Niihin kuuluu esimerkiksi päihteiden liiallinen käyttö. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös