Siirry pääsisältöön

Sisaruksen itsemurha

Itsemurhan tehneen läheiset joutuvat usein yllättäen keskelle tunnemyrskyä. Itsemurhakuolemaan liittyy surun lisäksi häpeää, syyllisyyttä ja vihaa. Sen arvellaan olevan yksi raskaimmista tavoista menettää läheinen.

Sisarusten kuvataan olevan unohdettuja surijoita sisaruksen itsemurhan jälkeen. Etenkin aikuisten sisarusten oletetaan tukevan muita perheenjäseniä. Heidän kokemuksensa jäävät helposti puolison, vanhempien tai pienten lasten surun varjoon. Nuorten sisarusten selviytymiskeinot voivat olla rajalliset.

Sisaruksen itsemurha tuo moninaisia ja kokonaisvaltaisia muutoksia elämään. Muutokset ovat usein pysyviä. Sisarukset saattavat kokea, että muut ihmiset eivät ymmärrä heidän suruaan. 

Itsemurhariski ja kuolleisuus lisääntyvät

Sisaruksen itsemurha aiheuttaa kohonnutta riskiä itsemurha-alttiuteen ja muun syyn aiheuttamaan kuolemaan. 
Omista itsemurha-ajatuksista ja teoista tulee aina puhua läheisille tai hakeutua ammattiavun piiriin.

Läheisten menettämisen pelko voi lisääntyä

Sisarukset usein pelkäävät uutta kuolemantapausta ja muiden läheisten itsemurhaa. He voivat kokea paniikkia esimerkiksi tilanteissa, jossa he eivät tavoita läheisiään puhelimitse.

Läheisten menettämisen pelko lisääntyy erityisesti nuorilla. Se voi heijastua koko elämään. 

Terveysongelmat saattavat lisääntyä

Sisaruksen kuoleman jälkeen erilaiset terveysongelmat saattavat lisääntyä. Sisarus saattaa sairastua syömishäiriöön tai sen oireet voivat pahentua. Myös paniikkihäiriöitä ja pelkotiloja voi esiintyä. 

Sisarukset voivat kokea myös mielenterveysongelmia, univaikeuksia ja sulkeutuneisuutta. Voimavarojen vähenemiseen voi liittyä työkyvyn heikkenemistä ja väsymistä sekä uupumista.

Epävarmuuden ja turvattomuuden tunteen sekä hallitsemattomuuden tunteen lisääntyminen on yleistä. 
Sisarukset saattavat tarvita pitkää sairaslomaa sisaruksensa itsemurhan jälkeen.

Mielialassa ja ajattelussa voi tapahtua muutoksia

On tavallista kokea mielihyvän vähenemistä sisaruksen itsemurhan jälkeen. Se voi liittyä monenlaisiin asioihin ja vuodenaikoihin. Ilon tunne saattaa muuttua, ja merkkipäiviä ei ehkä koe enää niin merkitykselliseksi kuin aiemmin. 

Myös ahdistus, kateus, katkeruus surun ja tyhjyyden tunne usein lisääntyvät. Sisaruksista saattaa tulla enemmän sisäänpäin suuntautuneita ja yksinäisiä kuin aiemmin.

Itsemurha voi aiheuttaa leimautumista. Itsensä voi kokea yhteiskunnan tai ystävien hylkäämäksi.

Ajatusmaailma saattaa muuttua kielteisemmäksi. Luonne voi muuttua synkemmäksi ja mieleen tulla aina pahin vaihtoehto. Näitä kielteisiä ajatuksia saattaa pyrkiä pakenemaan suoritusten avulla.

Perhesiteet muuttuvat

Sisaruksen kuolema aiheuttaa muutoksia perhedynamiikkaan. Sisaruksen kuollessa perheen lapset saattavat menettää tädin, sedän, enon tai kummin. Perhesuhteet voivat muuttua, joko läheisemmiksi tai etäisemmiksi. 

Muihin sisaruksiin saatetaan pitää aiempaa tiiviimmin yhteyttä. Toisaalta perunkirjoitus ja aikaisemmat ristiriidat saattavat aiheuttaa kitkaa sukulaissuhteissa.

Arvomaailma voi muuttua

Sisaruksen kuolema saattaa aiheuttaa tunteen, että on menettänyt osan itsestä. Usein sisarukset etsivät eri tavoin yhteyttä kuolleeseen ja merkitystä tapahtuneelle. Tämä voi ilmetä jatkuvana tiedon etsimisenä, elämän jälkeisiin asioihin perehtymisenä ja voimakkaana pitkäkestoisena suruna.

Usein menetyksen myötä elämään tulee uusi näkökulma. Sisarukset voivat kokea arvojensa muuttuneen ja uuden jakson alkaneen elämässä. 

Menetys voi panna alkuun isoja muutoksia, kuten esimerkiksi uskoon tuleminen, parisuhteesta eroaminen ja kotipaikan muuttaminen. Elämä saattaa muuttua täysin.

Vertaistuesta voi tulla hyvin merkityksellistä

Läheisen itsemurhan kokenut voi ymmärtää toista samassa tilanteessa olevaa. Siksi vertaistuen saamisen ja antamisen merkitys voi korostua.

Itsemurhiin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi järjestötoiminta, voi nousta keskeiseksi osaksi elämää.

Hyvinvoinnin lisääntyminen on mahdollista

Sisaruksen itsemurhan jälkeen myös hyvinvoinnin lisääntyminen on mahdollista. Sisarus voi haluta esimerkiksi työskennellä unelmiensa toteuttamiseksi. Ihmissuhteita saattaa punnita uudelleen ja onnellisuutta tavoitella tietoisesti.

Rohkeus ja riippumattomuus saattavat lisääntyä. Empatia muita kohtaan voi sekin lisääntyä.

Elämänarvoja saattaa arvioida uudelleen

Käsitykset ihmisyydestä ja kuolemasta usein muuttuvat. Elämänarvojen uudelleenrakentumiseen saattaa liittyä esimerkiksi asioiden laittamista mittasuhteisiin ja tärkeysjärjestykseen. Materian ja uran arvostaminen saattaa vähentyä.

Jokaista hetkeä ja elämyksiä saattaa arvostaa aiempaa enemmän. Sisarukset saattavat kokea syvällisempää ymmärrystä kuolemaa kohtaan.

Kokonaisuudessaan elämän kunnioittaminen saattaa lisääntyä. Lisäksi läheisistä ihmisistä tunnettaan usein enemmän kiitollisuutta.

Milloin ja mistä apua?

Tukea kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Ammattilaisen apu on tarpeen esimerkiksi silloin, jos 

  • voimakkaat reaktiot jatkuvat pidempään ja haittaavat arkea
  • käytös tai persoonallisuus muuttuu dramaattisesti
  •  voimavarat ovat vähissä ja apua tarvitaan arjen toimintoihin  

Apua voi hakea esimerkiksi 

  • terveydenhuollosta
  • perheneuvolasta
  • lastenneuvolasta 
  • nuorisoasemalta 
  • opiskelijahuollosta 

Surujärjestöistä voi hakea vertaistukea.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Pääosin +16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös