Siirry pääsisältöön

Suru läheisen kuollessa

Läheisen kuolema ja siitä seurannut suru on yksi vaikeimmista elämänkokemuksista. Suru läheisen kuoleman jälkeen on normaalia dynaamista ja kokonaisvaltaisesti surevan elämään vaikuttavaa.  

Suru on normaali tunne läheisen kuoleman jälkeen. Suruun liittyvät tunteet ja reaktiot ovat hyvin yksilöllisiä.  

Reaktioiden voimakkuus ja kesto vaihtelee ajan kuluessa.  Läheisen menetys vaikuttaa surevaan ja hänen elämäänsä kokonaisvaltaisesti.   

Mitä suruun liittyy?   

Suru on kokonaisvaltaista. Siihen liittyy laaja kirjo tuntemuksia, reaktioita, käyttäytymistä ja elämänmuutoksia. 

Ensireaktioita suruun ovat shokki, kieltäminen, epäusko ja ahdistus. Ensireaktioiden jälkeen suruun voi liittyä emotionaalisia, fyysisiä, kognitiivisia, sosiaalisia, hengellisiä sekä omaan identiteettiin liittyviä tuntemuksia, reaktioita ja muutoksia.  

Suru ei ole sairaus, mutta sureva voi sairastua läheisen menetyksen jälkeen esimerkiksi masennukseen tai fyysisesti. 

Kuinka kauan suru kestää?  

Läheisen menetys ja siitä seurannut suru vaikuttaa surevaan ja hänen elämäänsä kokonaisvaltaisesti, usein myös pysyvästi.   

Surun kesto vaihtelee yksilöllisesti. Suru ilmenee ajoittain voimakkaampana ja ajoittain heikompana. Surulla ei ole oikeaa tai väärää kestoa. 

Surun intensiteetti vähenee ajan myötä. Läheisen kuolemasta muistuttavat tapahtumat ja ajatukset voivat kuitenkin aiheuttaa voimakkaita surureaktioita pitkänkin ajan päästä.  

Suru on luonteeltaan aaltoilevaa 

Sureminen on aaltoilevaa. Tunteet voivat vaihdella päivittäin. Ne voivat myös nousta pintaan menetyksestä muistuttavien asioiden ja eri tilanteiden myötä sekä muiden elämässä tapahtuvien menetysten tai elämänkriisien aikana.  

Suru saattaa voimistua erityisesti merkkipäivien, kuten vuosipäivien ja syntymäpäivien, elämän virstanpylväiden, kuten valmistuminen tai häät, ja sekä juhlapyhien aikana.  

Surun ilmaiseminen 

Jokainen suree ja ilmaisee suruaan eri tavoin. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa ilmaista surua.  

Surun ilmaiseminen ei kerro surevan surun voimakkuudesta. Kaikki eivät kykene ilmaisemaan suruaan.  

Omaan kulttuurin suremisen rituaalit ja perinteet vaikuttavat yksilön ja yhteisön suremisen tapoihin.  

Surun vaikuttaa identiteettiin ja näkemyksiin 

Suruun sisältyy myös oman identiteetin, elämän, sosiaalisen ympäristön, ihmissuhteiden sekä tulevaisuuden merkityksen pohtiminen sekä uudelleenrakentaminen.  

Tarkoituksen etsiminen läheisen kuolemalle ja elämän perimmäisten kysymysten uudelleen tarkasteleminen ovat tyypillisiä suruprosessissa.  

Surevat usein pohtivat, keitä ovat uudessa elämäntilanteessa ja roolissa.  

Kuolleen läheisen muistelu 

Surevat muodostavat uudenlaisen kiintymyssuhteen kuolleen läheisensä kanssa.  Läheinen voi elää surevan muistoissa yhteisen menneisyyden, kokemuksien ja muistojen kautta loppuelämän.  

Suhde kuolleen kanssa muodostuu ajan myötä muistosuhteeksi. Sureva voi ilmentää sitä erilaisin rituaalein, kuten käymällä haudalla tai sytyttämällä kynttilän. Jotkut haluavat luoda pysyvämmän ja näkyvämmän muiston, esimerkkisi ottamalla tatuoinnin tai istuttamalla puun. 

Moni kokee yhteyttä kuolleeseen läheiseen 

Surevalla voi erilaisia tapoja olla henkisesti yhteydessä kuolleeseen läheiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi läheisen omaisuuden säilyttäminen, muistelu valokuvien avulla, muistotilaisuudet sekä kuolleesta läheisestä puhuminen. 

Myös kuolleelle läheiselle saatetaan puhua. Häneen saatetaan pitää yhteyttä unien ja erilaisten tulkittujen merkkien avulla. Kuolleen läheisen läsnäolon tunteminen tai yliluonnolliset kokemukset ovat nekin tavallisia. 

Eri kuolinsyiden erityispiirteet 

Suru on yksilöllistä ja jokaisella ihmisellä erilaista. Erilaisiin kuolinsyihin on kuitenkin todettu liittyvän joitakin yhteneväisiä erityispiirteitä. 

Eri kuolinsyiden erityispiirteet

Suru on yksilöllistä ja jokaisella ihmisellä erilaista. Erilaisiin kuolinsyihin on kuitenkin todettu liittyvän joitakin yhteneväisiä erityispiirteitä. 

Kerro olostasi  

Vaikka omasta surusta puhuminen tuntuisikin vaikealta ja turhalta, kannattaa siitä puhua omille läheisilleen tai ystävilleen. Kun kertoo surustaan, ei ole enää yksin sen kanssa. Tällöin omat ajatukset ja tunteet usein myös selkiytyvät. 

Hyödynnä Mielenterveystaloa 

Apua saa myös Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista, joita voi käydä läpi joko yksin tai yhdessä läheisen tai ammattilaisen kanssa. Sivun lopusta löydät ahdistukseen suositeltuja sisältöjä 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Pääosin +16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös