Siirry pääsisältöön

Perustietoa masennuksesta

Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Masennusta ilmenee jokaisessa ikäluokassa lapsista aikuisiin. Masennus alkaa tyypillisesti vaikeiden tapahtumien yhteydessä, mutta se voi alkaa tavallisessakin elämänvaiheessa.

Mitä masennus on?

Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä.

Masennus alkaa tyypillisesti vaikeiden tapahtumien yhteydessä, mutta se voi alkaa myös hyvin tavallisessakin elämänvaiheessa.

Lyhytkestoiset masennuksen ja alakuloisuuden tunteet kuuluvat elämään. Joskus alakuloinen ja surullinen mieliala voi kuitenkin muuttua pitkäkestoiseksi ja voimakkaaksi. Masennuksella tarkoitetaan sairautta, jossa erilaisia oireita esiintyy yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa.

Masennus jaotellaan oireiden keston ja vaikeusasteen mukaan

 • lievään masennukseen
 • keskivaikeaan masennukseen
 • vaikeaan masennukseen

Masennusta ilmenee jokaisessa ikäluokassa lapsista aikuisiin.

Mitkä ovat masennukselle tyypillisiä oireita?

Mielialaan ja itsetuntoon liittyvät oireet

 • pitkittynyt alakuloinen mieliala
 • ärsyyntymisherkkyys
 • toistuvat kuolemaan liittyvät ajatukset
 • itseluottamuksen väheneminen
 • itsesyytösten lisääntyminen
 • päätöksenteon vaikeus
 • kiinnostuksen puute asioihin, jotka ennen tuottivat mielihyvää
 • keskittymisvaikeudet

Fyysiset oireet

 • uupumus ja väsymys
 • toimintakyvyn väheneminen ja aikaansaamattomuus
 • selittämättömät fyysiset oireet (päänsärky, pahoinvointi, lihaskivut)
 • ruokahalun muutokset
 • unihäiriöt (liikaunisuus, aamuyön heräily, vaikeus nukahtaa uudelleen)

Masennus on sairaus, jossa erilaisia oireita esiintyy yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa.

Miten masennusta hoidetaan?

Sairauden varhainen tunnistaminen ja hoidon aloittaminen on tärkeää, sillä pitkittyneenä masennus vähentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Toipumisesta tulee ajan kuluessa vaikeampaa.

Masennusta hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Tehokkaisiin matalan kynnyksen hoitoihin kuuluvat omahoito-ohjelma, lyhytterapia ja nettiterapia.

Mielenterveystalon masennuksen omahoito-ohjelman voi aloittaa omatoimisesti tai ammattilaisen tukemana. Nettiterapiaan tarvitaan lääkärin lähete.

Masennuksen hoidossa käytetään usein lääkehoitoa ja psykososiaalisia hoitoja. Näitä voidaan antaa joko erikseen tai samanaikaisesti.

Psykososiaaliset hoidot ovat ammattilaisen toteuttamia psykososiaaliseen vuorovaikutukseen pohjautuvia tutkimusnäyttöön perustuvia hoitomenetelmiä. Keskeinen elementti niissä on keskustelu.

Hoito ammattilaisen luona voi toteutua lyhyenä 1–3 tapaamisen jaksona tai intensiivisempänä, pidempikestoisena hoitosuhteena. Tapaamiset voivat olla kahdenkeskeisiä tapaamisia ammattilaisen kanssa tai ryhmä- tai perhetapaamisia.

Psykososiaalisista hoitomuodoista tunnetuin on psykoterapia.

Joissain tapauksissa käytetään myös neuromodulaatiohoitoja, kuten

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös