Siirry pääsisältöön

Uupumuksen oireet

Tags: Uupumus

Uupumus koskettaa kaikkia elämänalueita. Se vaikuttaa kehoon ja mieleen sekä toimintaan työssä ja muussa elämässä. Tältä sivulta voit lukea, millaisia oireita uupumukseen liittyy.

Uupumuksen ensimmäiset merkit

Alkavan ylikuormittumisen ja uupumuksen voit huomata esimerkiksi näistä merkeistä:

 • Unohtelet entistä useammin pieniä käytännön asioita.
 • Et jaksa lukea lehtiä tai avata postia.
 • Tunnet olevasi urakkatyössä, vaikka et oikeasti ole.
 • Et saa asioita tehdyksi ajoissa tai kunnolla.
 • Sinulla ei riitä voimia muuhun kuin työhön.
 • Mikään ei kiinnosta, innosta tai tuota iloa.
 • Et jaksa olla aktiivinen ihmissuhteissa.
 • Heräilet öisin, ja sinun on vaikea nukahtaa uudelleen.
 • Töihin lähteminen ja töihin ryhtyminen tuntuvat jatkuvasti vastenmieliseltä.

Krooninen tai uupumisasteinen väsymys

Väsymys ei helpotu lepäämällä. Pahimmillaan olet väsynyt heräämisestä asti. Viikonloppu ja joissain tapauksissa pitkä kesälomakaan ei tunnu riittävän palautumiseen.

Kognitiivisen hallinnan häiriöt

Kognitiivisen hallinnan häiriöt ovat pulmia muistissa, keskittymisessä, ajattelussa ja päätöksenteossa. Aivojen käyttö on lievästikin uupuneena tehotonta ja väsyttävää. Ajan ottaminen levolle ja palautumiselle on hyödyllisempää kuin väsyneenä eteenpäin puskeminen.

Tunteiden hallinnan häiriöt

Liikakuormitus osuu aivoissa erityisesti tunteiden säätelystä vastaaville alueille. Se näkyy herkkyytenä negatiivisille viesteille ja vaikeutena säädellä omien tunteiden voimaa. Pidemmälle edetessään uupumus voi näkyä myös tunteiden katoamisena ja korostuneena asiallisuutena ihmissuhteissa.

Henkinen vetäytyminen

Henkinen vetäytyminen näkyy monilla tavoin ihmissuhteissa ja suhteessa työhön. Moni kokee uupuessaan ihmissuhteet kuormittaviksi ja pyrkii säätelemään kuormittumistaan ottamalla etäisyyttä toisiin.

Henkinen vetäytyminen on osatekijänä myös kyynistymisessä ja sitä usein seuraavassa itsetunnon laskussa. On ymmärrettävää haluta ottaa etäisyyttä sellaiseen, joka tuottaa toistuvasti pettymyksiä. Usein kuitenkin myös oma suhtautuminen muihin ihmisiin muuttuu tällöin kylmäksi ja jopa vihamieliseksi.

Kun yritykset muuttaa omaa tilannetta epäonnistuvat toistuvasti, tulkitaan sen usein johtuvan omista puutteista. Kielteinen sisäinen puhe johtaa ajan mittaan itsetunnon murenemiseen.

Masentuneisuus

Masennus voi esiintyä yhdessä uupumuksen kanssa usealla tavalla. Masentuneena ponnistelu voi johtaa uupumukseen. Uupumus voi myös pitkittyessään laukaista masennuksen. Masennus on eri asia kuin uupumus, vaikka molemmissa esiintyy samankaltaisia oireita.

Psykologinen pahoinvointi

Uupunut ei voi henkisesti hyvin. Elimistön kuormittuneisuus kasvattaa ahdistuneisuutta, joka voi johtaa paniikkikohtauksiin asti. Fysiologiset oireet voivat herättää pelkoa vakavasta sairaudesta. Ihmissuhteiden heikentyminen ja niissä ilmenevät konfliktit vähentävät läheisten tukea.

Fysiologiset oireet

Stressi madaltaa elimistön reagointikynnystä ja voimistaa jo syntyneiden sairauksien oireita.

Koska uupumuksen taustalla vaikuttaa yliherkistyminen kaikelle, mikä voisi olla uhkaavaa tai vaativaa, ovat erityisesti hälytysreaktioon osallistuvat sydän ja verisuonet kovilla. Siksi myös immuunipuolustus heikkenee, ja flunssat usein pitkittyvät.

Stressihormonien eritys kadottaa normaalin vuorokausivaihtelunsa, mikä haittaa unta. Unihäiriöt ovatkin yksi tavallisimmista uupumuksen oireista.

Psykosomaattiset oireet

Psykosomaattisilla oireilla tarkoitetaan oireita, joiden alkuperä on psyykkisessä kuormittumisessa. Ne kuitenkin ilmenevät erilaisina kehollisina pulmina, kuten kipuna, ihottumana tai muuna oireena, jolle ei löydy muuta selittävää syytä.

Uupumuksen yhteydessä myös tällainen mielen ja kehon reagointi on tavallista.

Mitä voin itse tehdä?

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn  

Uupumuksen omahoito-ohjelmasta saat tietoa uupumuksesta sekä harjoituksia, jotka auttavat sinua toipumaan ja käynnistämään muutoksia, joiden avulla ehkäiset uupumisen pahenemisen tai uusimisen.  Voit käydä omahoidon läpi joko yksin tai yhdessä läheisen tai ammattilaisen kanssa.

Voit käyttää omahoito-ohjelmaa  

 • itsenäisesti  
 • odotellessasi muuta hoitoa  
 • muun hoidon tukena  
 • muun hoidon jo loputtua  

Kerro olostasi  

Moni kertoo olonsa helpottuneen, kun on kertonut oireistaan läheisilleen. Vaikka asian puheeksi ottaminen tuntuisikin vaikealta ja turhalta, kannattaa pahasta olosta puhua turvalliselle aikuiselle tai hyvälle ystävälle. Kun kertoo tilanteestaan, ei ole enää yksin vaikean tilanteen kanssa. Tällöin omat ajatukset ja tunteet usein myös selkiytyvät. 

Läheisesi ovat saattaneet myös huomata oireesi. Keskustelemalla voit saada yllättävänkin paljon tukea ja ymmärrystä toipumiseesi.  

Muut ihmiset tukena 

Jos läheisille puhuminen ei ole mahdollista, voit hakeutua juttelemaan vertaisten kanssa. Vertaistukea on saatavilla ryhmässä ja kahden kesken. Keskustella voi sekä kasvotusten että verkossa. On olemassa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamaa vertaistoimintaa.  

Pidä huoli itsestäsi 

Arjen sujuvuudella on vahva yhteys mielen hyvinvointiin. 

Kun koet voivasi hyvin, sujuu arki ilman suuria ponnisteluita. Toisaalta mielekkäät arjen rutiinit ja säännöllinen vuorokausirytmi edistävät terveyttä. 

Voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi hyvin yksinkertaisilla, päivittäisillä asioilla. Liikunta, mielihyvä ja uni ovat arjen peruspalikoita. Toisen ihmisen läsnäolo ja sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä. Päivittäisen ravinnon laadulla on myös suuri merkitys mielialaan. 

Uupumuksesta toipumisen kuusi askelta

Useimmissa onnistunutta toipumista kuvaavissa tutkimuksissa toistuvat samat asiat.

Kun ne yhdistää, syntyy polku, jonka kaikki askeleet vaativat oma huomionsa. Polkua seuraamalla pääsee omannäköisen ja omien voimavarojen mittaisen elämän alkuun.

1. Tilanteen tunnistaminen

Uupumuksen tunnistaminen on helpompaa, jos olet ennenkin ollut uupunut.

Jos et ole, mieti, annatko omalle olotilallesi oikean nimen. Väsymyksen, yleisen negatiivisuuden ja itsensä epäilemisen voi mielessään selittää monella muullakin asialla kuin uupumisella. Jos olet epävarma, mistä on kysymys, pyydä apua tilanteesi arvioimiseen.

2. Etäisyyden ottaminen työhön

Jos sinulle tarjotaan mahdollisuutta sairauslomaan, ota se vastaan.

3. Kehon ja mielen toipuminen

Tämä vaihe voi kestää päiviä, viikkoja tai kuukausia riippuen siitä, miten syväksi uupumisesi on ehtinyt kehittyä. Lepää, mutta hyödynnä myös aktiivisia toipumisen ja palautumisen keinoja.

4. Tärkeysjärjestyksen selvittäminen

Kun voimasi ovat edes osittain palautuneet, arvioi tilannettasi huolella. On tärkeää, että selvität itsellesi, mikä juuri sinun elämässäsi on sitoutumisen ja vaivannäön arvoista ja mikä voi jäädä sivuosaan.

5. Löydä muutoksen mahdollisuudet

Selvitä konkreettiset mahdollisuudet työ- tai elämäntilanteesi muuttamiseen. Mieti myös, missä kohdin voisit itse ajatella, toimia tai suhtautua asioihin eri tavalla kuin ennen.

6. Tee konkreettisia muutoksia

Tekemiseen ryhtymistä ei kannata turhan pitkään lykätä. Toimi silti koko ajan sen hetken todellisten voimavarojen mukaan tavalla, joka vahvistaa sinua.

Kun olet vielä toipumisvaiheessa, saattavat voimasi riittää esimerkiksi pari tuntia heräämisestä. Sen jälkeen iskee jo väsymys. Jos näin on, tee mielekkäitä asioita pari tuntia ja lopeta sitten. Se riittää.

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Sinun ei tarvitse tietää itse, kärsitkö uupumuksesta.

Ammattilaisen apu 

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki ei riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn. 

Apua voi hakea esimerkiksi 

 • terveyskeskuksesta
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta
 • työterveyshuollosta
Tags: Uupumus

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen

Sinua saattaa kiinnostaa myös