Onnistunut ja varhain aloitettu hoito ja lääkitys voi auttaa hankalista oireista tai sairauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Se voi vaikuttaa suotuisasti moneen kehityksen kannalta keskeiseen seikkaan, kuten itsetuntoon, vuorovaikutuskykyyn, sosiaalisuuteen, koulumenestykseen ja päihteiden käyttöön.

Lääkehoito pyritään aina yhdistämään sopivaan psykoterapiaan tai perheterapiaan. Oikein toteutettu lääkehoito lisää psykoterapeuttisten hoitomenetelmien vaikutusta.

​Kari Moilanen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri: Nuorten lääkehoidon perusteet

Kari Moilanen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri: Nuorten psyykelääkehoito käytännössä

Kari Moilanen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri: Nuorten psyykelääkityksen erityistilanteita

Kari Moilanen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri: Mistä saa oikeaa tietoa nuorten psyykelääkityksestä

​​​