Skip to main content

Psykmediciner hos unga

Lyckad och tidig medicinering kan lindra lidande och ha en positiv effekt på funktionsförmågan. 

Behandling med psykmediciner används som en del av psykiatrisk vård av ungdomar när symtomen är svåra. Beslutet att påbörja läkemedelsbehandling baseras på läkarens helhetsbedömning. Läkaren följer också effekten av behandlingen.

Vanliga frågor

Olika läkemedel och deras verkan

Användningen av läkemedel

Läkemedelsbiverkningar

Frågor från föräldrar om ungdomars användning av läkemedel

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten gällande symtom kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

    Egenvårdsprogram

    Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

      Nätterapier

      Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

      Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

      Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

      Du kanske också är intresserad av