Tietoa vanhemmille

Vanhempien tuki

Vanhemmat tarvitsevat tukea nuoruusikäisen lapsen psyykkiseen oireiluun liittyen. Tuki on usein sitä että vanhemmat osallistuvat nuoren asioihin liittyviin tapaamisiin, joko yhdessä tai erikseen nuoren kanssa. Vanhempien tuen on kuitenkin kuljettava "käsi kädessä" nuoren tukitoimien kanssa. Vanhemmille voidaan järjestää myös vertaistukiryhmiä, jossa heillä on mahdollisuus keskustella muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.

Jos nuoren työntekijä havaitsee että nuoren vanhempi on itse selkeän psyykkisen tuen tai hoidon tarpeessa, niin tällöin vanhempi tulee ohjata oman tuen tai hoidon piiriin.

Mikäli nuori ohjataan yksityiseen psykoterapiaan niin myös vanhemmilla on mahdollisuus hakea taloudellista tukea omiin tukikäynteihin liittyen: Kuntoutuspsykoterapia

MLL:n Vanhempainnetti

Nuori-Vanhempi-Aikuinen- Sanakirja (MLL)

Mielenterveysiomaisten keskusliitto FinFami ry 

Vanhemmallani on mielenterveysongelmia (Suomen mielenterveysseura)

Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua