Skip to main content

Information om psykiatriska diagnoser

Läs om diagnoser relaterade till psykiska störningar. Diagnoserna presenteras enligt den internationella sjukdomsklassificeringen ICD-10 som tagits fram av WHO.

Sidan kommer snart! Översättningsarbetet pågår för fullt och materialet finns snart tillgängligt även på svenska.