Skip to main content

Nätterapier

Nätterapi är en effektiv behandlingsmetod som stöds av en nätterapeut. Med en remiss kan du påbörja terapin inom en vecka. Nätterapi är gratis för dem som bor i Finland.

Vad är nätterapi?

Nätterapi är en terapeutstödd behandlingsmetod som utförs via din egen dator eller en smart enhet. Terapin fokuserar på en viss problematik - till exempel depression, sömnlöshet eller ett visst ångestsyndrom.

Du deltar i terapin varje vecka under en period på cirka 3-4 månader. Du får fundera på dina svårigheter, på tanke- och funktionssätt och lär dig nya beteendemönster med hjälp av information, videor samt övningar. Nätterapi riktad åt rätt personer ger likadana resultat som psykoterapi på mottagning.

Mera om nätterapier

Alla nätterapiprogram

Hur kan jag påbörja nätterapi?

Uppsök till exempel din hälsostation eller arbets- eller studiehälsovården för att diskutera din situation. Alla läkare i Finland kan skriva en remiss till nätterapi.