Skip to main content

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom.

Vilket egenvårdsprogram passar mig?

Psykporten erbjuder egenvårdsprogram för symtom, livssituationer och psykiskt välmående. Det finns också särskilda egenvårdsprogram för olika målgrupper.

Vad är egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogram är helheter som har utarbetats av experter. Programmen ger dig stöd i din situation. Alla som är intresserade av att förbättra sin egen psykiska hälsa kan bekanta sig med dem.

Du kan använda egenvårdsprogrammen

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har fått en diagnos eller inte

Egenvårdsprogram på Psykporten.fi

Välj "Visa fler" (Load more) för att få fram fler egenvårdsprogram på svenska