Skip to main content

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom.

Vad är egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogram är helheter som har utarbetats av experter. Programmen ger dig stöd i din situation. Alla som är intresserade av att förbättra sin egen psykiska hälsa kan bekanta sig med dem.

Du kan använda egenvårdsprogrammen

  • oberoende av hur gammal du är
  • oavsett tid på dygnet
  • gratis
  • oavsett om du har fått en diagnos eller inte
  • helt anonymt – du behöver inte fylla i dina personuppgifter någonstans.

Vilket egenvårdsprogram passar mig?
Psykporten erbjuder egenvårdsprogram för olika symtom, livssituationer och psykiskt välmående. Det finns egenvårdsprogram utformade specifikt för ungdomars och barns behov, och det finns även rekommendationer för närstående.

Översättningsarbetet från finska till svenska är i full gång och vi publicerar fler svenska sidor så fort vi bara kan!

Egenvårdsprogram på psykporten.fi:

Fler egenvårdsprogram på svenska kommer snart!