Skip to main content

För yrkespersoner

Psykportens personaldel är en webbplats som är avsedd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, och som innehåller verktyg, guider och utbildning. Personaldelen är på finska, men många av skattningsformulären finns även på svenska.

För vem är Psykportens personaldel avsedd?

Delen för yrkespersoner är avsedd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt för studerande vid läroanstalter inom social- och hälsovården. Kom ihåg att dessa yrken är skyddade yrkesbeteckningar och att det är brottsligt att utge sig för att vara en yrkesutbildad person, om man inte är det.

Materialet i tjänsten kan delas, presenteras och länkas till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, samt till studerande. Material som är avsett för kunden får distribueras till kunderna. Innehållet får dock inte kopieras eller på annat sätt reproduceras utanför tjänsten.

Obs!

I och med att Psykporten förnyats har registreringen och inloggningen till delen för yrkespersoner ändrats. Nedan finns information om de båda inloggningsmetoderna du kan använda och hur du ska göra. Läs instruktionerna för registrering nedan och/eller i den bifogade pdf:en (på finska).

Framskrid enligt dessa anvisningar även om du redan har använt delen för yrkespersoner!

Inloggningsinstruktioner för yrkespersoner

Nedan finns information om vilken inloggningsmetod du kan använda och vad du ska göra.

1. Organisationsidentifiering

Du kan använda organisationsidentifieringen om du arbetar i någon av följande organisationer: HUS, PSHVA, OYS, PIRHA, TYKS, LSHP, SOITE, PAJJATHA. Första gången och senare när du loggar in i delen för yrkespersoner ska du använda samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in i datasystemet i din organisation.

2. Personlig identifiering

I annat fall kan du använda personlig identifiering.

Både första gången och senare loggar du in i delen för yrkespersoner

 • med ditt yrkeskort för social- och hälsovården (kortet för social- och hälsovården eller BRC-kortet)
 • med dina nätbankskoder eller
 • med ett mobilcertifikat.

Registrera ett professionellt konto i specialsjukvårdens identifieringstjänst (en gång):

Registreringen görs på den här länken -> välj: Registrera ett professionellt konto  -> Följ anvisningarna på webbplatsen från början till slut.

Du kan också skapa ett konto som studerande genom att välja läroanstalten som du studerar vid som partnerorganisation.

Observera att följande fält är obligatoriska i registreringsformuläret:

 • telefonnummer
 • e-postadress
 • minst en partnerorganisation

Om din arbetsplats inte finns med i listan på organisationer eller om du är egenföretagare, ska du välja din hemkommun i organisationsförteckningen.

Se till att de organisationer du väljer visas under fältet Partnerorganisationer. Du kan redigera uppgifterna senare. Registreringen görs endast en gång!

Logga in på Psykportens personaldel

I menyn Logga in på tjänsten längst upp till höger i navigeringsmenyn ska du välja ->: PRO inloggning.

Från menyn går du igen till specialsjukvårdens identifieringstjänst, där du ombes välja en profil för identifiering -> välj: Olen ammattilainen.

1. Om du använder organisationsidentifiering

 • Välj Yiopistosairaanhoitopiirit  eller Hyvinvointiyhtymät ja -alueet.
 • Välj din organisation i menyn.
 • Logga in med samma koder som du använder för att logga in i den egna organisationens datasystem.

2. Om du använder personlig identifiering

 • Välj Ammattilaiskäyttäjät ja yhteistyökumppanit.
 • Identifiera dig genom Suomi.fi-identifiering. Använd ett yrkeskort för social- och hälsovården eller ett BRC-kort, ett mobilcertifikat eller nätbankskoder för identifieringen.

Skapa din egen användarprofil i Psykportens personaldel (en gång)

När du skrollar neråt ser du två menyer: Hyvinvointialue och Ammattiryhmä

 • Ammattiryhmä (yrkesgrupp) = obligatorisk information. Valet påverkar innehållet som visas för dig. I fortsättningen kan du uppdatera dina uppgifter via Käyttäjäprofiili (användarprofil) vyn i menyn. 
 • Hyvinvointialue (välfärdsområde) = frivillig information.
  -> Spara dina svar

Efter detta har du registrerat dig i tjänsten och du kan använda den genom att klicka på länken som öppnas högst upp på sidan (bild nedan). Användarprofilen skapas bara en gång!