Skip to main content

Tillgänglighet

Detta tillgänglighetsutlåtande beskriver hur webbplatsen Psykporten.fi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons på tillgänglighetsproblem.

HUS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) svarar för denna webbplats. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av våra digitala tjänster.  

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Denna webbplats uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som krävs enligt lag (WCAG-kriterier 2.1). Webbplatsen har vissa tillgänglighetsbrister, som beskrivs mer detaljerat nedan.  

Märkte du några brister i tillgängligheten?  

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan, vänligen meddela oss så gör vi vårt bästa för att korrigera bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.  

Du kan kontakta oss via e-post på info.mielenterveystalo(at)hus.fi. 

Tillsyn av tillgängligheten 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret eller du inte får ett svar inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Södra Finlands regionförvaltningsverks webbplats anges i detalj hur besvär kan anföras och hur ärendet behandlas.  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillganglighetskrav.fi   
saavutettavuus(at)avi.fi 
telefonnummer växel 0295 016 000 

Mer detaljerad information om teknisk tillgänglighet 

Webbplatsen är ännu inte helt tillgänglig. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga 

  • Det finns upprepningar i rubrikerna och webbplatsen har också en rubrik på ett främmande språk. Vissa fält, knappar och fixpunkter har engelska namn eller etiketter. (WCAG 2.4.6)
  • Webbplatsen har några icke-beskrivande länktexter. (WCAG 2.4.4)
  • Alla dekorativa bilder är inte programmatiskt markerade som dekorativa. (WCAG 1.1.1)
  • Instruktionerna som ges till användaren är inte alltid tydliga. (WCAG 3.3.1, 3.3.2)
  • En del av innehållet på främmande språk på sidan saknar rätt språkbeteckning. (WCAG 3.1.1)

Målet är att rätta till de brister som listas här före utgången av 2022.

Dessutom är följande brist känd, vilket är förknippad med ett tekniskt problem med Chrome-webbläsaren på Android-enheter (länk till rapporten om problemet på webbläsarens webbplats). När det gäller denna brist inväntas en programkorrigering av webbläsaren från Google, eftersom det inte är möjligt att korrigera bristen på webbplatsen.

  • Allt textinnehåll ändrar inte storlek när användaren ändrar enhetens eller webbläsarens teckenstorlek. (WCAG 1.4.4)

 

Hur har vi testat tillgängligheten?

Kommentarerna i detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på en bedömning från tredje part av huruvida webbplatsen uppfyller de krav som fastställs i lag.  

Webbplatsen publicerades 6.5.2022. 

Detta utlåtande har utarbetats 2.5.2022. 

Utlåtandet uppdaterades senast 11.10.2022. 

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)  

Webbplatsen tillgänglighetskrav