Paniikki

Avainsanat: pakokauhu, ahdistus, pelko

  • Paniikki on kohtauksittain esiintyvää voimakasta ahdistusta. Se on kehon ns. taistele tai pakene -reaktio, jonka tarkoituksena on valmistaa ihmistä toimimaan tehokkaasti uhkaavassa tilanteessa.
  • Paniikkikohtauksesta on kyse, kun taistele tai pakene -reaktio herää ilman ulkoista uhkaa. Yksittäiset paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä. Jos paniikkikohtaukset alkavat toistua, saattaa kyseessä olla paniikkihäiriö. Paniikkikohtaukset ovat yleisiä myös muissa mielenterveyden häiriöissä, kuten muissa ahdistuneisuushäiriöissä ja päihdehäiriöissä.
  • Paniikkikohtaukseen liittyy paljon fyysisiä tuntemuksia, kuten hengenahdistusta, puristuksen tunnetta rinnassa, vapinaa, hikoilua ja huimausta. Nämä saattavat johtaa pelkoon vakavasta fyysisestä sairauskohtauksesta. Paniikkikohtaus on kuitenkin todellisuudessa täysin vaaraton.

Lue lisää

Paniikkiin liittyvät pelot

  • Paniikkikohtaukseen liittyy usein voimakkaita pelon tunteita. Itse paniikkikohtauksen aikana saattaa esiintyä pelon ja pakokauhun tuntemuksia. Kohtauksen aikana esiintyy usein myös pelkoa kohtauksen fyysisistä seurauksista, kuten sydänkohtauksesta tai tukehtumisesta. Myös pelko sekoamisesta tai kontrollin menettämisestä on yleistä.
  • Paniikkikohtauksia pelätään usein myös etukäteen. Tästä johtuen tilanteita, joissa paniikkikohtauksia esiintyy, aletaan helposti vältellä.
  • Paniikkiin liittyvien pelkojen ja välttelyn poistaminen ovat oleellisessa osassa paniikkihäiriön hoitoa.

Paniikki ja hengitys

  • Suuri osa paniikkikohtauksen oireista (kuten huimaus, pistely ja sydämen tykytys) selittyy tihentyneellä hengityksellä eli hyperventilaatiolla.
  • Kun hengitys lähtee tihentymään, lisääntyvät nämä fyysiset oireet ja sitä kautta pelko ja ahdistus. Tämä noidankehä on kuitenkin katkaistavissa. Yksi tapa tähän on erilaisten hengitysharjoitusten tekeminen.

Itsearviointi

Paniikkikysely (PDSS)

Lisää tietoa verkossa

Paniikkikohtaus (Terveyskirjasto)

Paniikkihäiriö (Terveyskirjasto)

Omahoito

​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Paniikin omahoito

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Kirjallisuutta

Stenberg, J., Saiho, S., Pihlaja, S., Service, H., Joffe, G. & Holi, M. (2014). Irti paniikista.

Bourne, E. J. (2000). Vapaaksi ahdistuksesta.

Furman, B. (2002). Perhosia vatsassa. Apua pelkoihin, paniikkiin ja ahdistukseen.

Hayes, S. C. & Smith, S. (2008). Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää​.​​