Skip to main content

Information om panik

Tags: Panik

Panik är stark ångest som förekommer i attacker. Panik orsakas av reaktioner som uppkommer när nervsystemet aktiveras. Reaktionernas ursprungliga syfte är att förbereda människan att handla effektivt i en hotande situation. Man talar om en panikattack vanligen när reaktionerna uppkommer utan att det finns en verklig fara och när de är så starka att de blir skadliga.

En panikattack kan utvecklas mycket snabbt. Den börjar vanligen med att vi fäster uppmärksamhet vid en fysisk känsla i kroppen, vilket ger upphov till katastroftankar som väcker rädsla. Vi kan bli rädda till exempel för att råka ut för en sjukdomsattack, till exempel för en hjärtattack. 

Enstaka panikattacker är rätt vanliga. Om panikattackerna börjar upprepas och försvåra livet kan det vara fråga om paniksyndrom, dvs. panikstörning. 

 Vilka är symtomen på panik? 

Symtom på panik kan vara 

 • andnöd 
 • stark hjärtklappning 
 • tryckande känsla över bröstet 
 • darrning 
 • svettning 
 • svindel 
 • magsymtom 
 • starkt behov att fly 
 • rädsla för att få en sjukdomsattack eller bli galen 

Även om en panikattack känns skrämmande är den ändå helt ofarlig. 

Hur uppkommer panikstörning? 

Det finns ingen enskild orsak till panikstörning. Till utvecklingen av en sådan störning bidrar både genetiska faktorer och miljöfaktorer.  

Miljöfaktorer är till exempel händelser i barndomen och så kallande utlösande faktorer. Utlösande faktorer kan vara till exempel  

 • konflikter i de mänskliga relationerna 
 • en närståendes död 
 • långvarig stress 
 • alltför riklig användning av koffein eller alkohol  

Ibland har en panikstörning inga utlösande faktorer alls. Den första panikattacken kan komma ganska oväntat och utan någon uppenbar anledning. 

Vissa sätt att tänka kan också bidra till uppkomsten av panikstörning. Sådana sätt att tänka är till exempel 

 • en strävan att vara felfri och stark  
 • svårigheter med att tåla problematiska situationer  
 • konstant och överdriven observation av ens egna inre känslor  
 • en tendens att tolka världen som hotfull 

Vad kan man göra för att lindra en panikattack? 

Många av symtomen på en panikattack orsakas av att personen andas för mycket och för starkt, det vill säga hyperventilerar. Därför hjälper lugnande andningsövningar vid en panikattack. 

När panikattackerna upprepas blir personen småningom rädd för nya attacker, och ibland kan hen också försöka undvika situationer och platser i vilka hen haft panikattacker. Men att försöka undvika situationerna eller platserna hjälper dock inte mot panikstörning. 

Hur behandlas panikstörning? 

En panikattack har fysiska symtom. Ofta går personen till läkaren för att hen är rädd för en fysisk sjukdom. Det första steget vid behandlingen av panikstörning är därför att identifiera symtomen som panikattacker. 

Panikstörning behandlas med psykoterapi och läkemedel. I allmänhet rekommenderas kognitiva terapier och beteendeterapier. 

Läkemedel används för att förhindra att panikattackerna upprepas. Som läkemedel används vanligtvis antidepressiva medel som ska tas regelbundet. 

Beskrivning-av-vad-som-hander-i-samband-med-en-panikattack.
Tags: Panik

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av