Siirry pääsisältöön

Perustietoa paniikista

Paniikki on kohtauksittain esiintyvää voimakasta ahdistusta. Sen taustalla on hermoston aktivoitumisen synnyttämiä reaktioita, joiden alkuperäinen tarkoitus on ollut valmistaa ihmistä toimimaan tehokkaasti uhkaavassa tilanteessa. Paniikkikohtauksesta puhutaan yleensä, kun reaktiot syntyvät ilman todellista vaaraa ja ovat epätarkoituksenmukaisen voimakkaita.

Paniikkikohtaus voi kehittyä hyvin nopeasti. Yleensä huomio kiinnittyy ensin johonkin fyysiseen tuntemukseen kehossa, jonka jälkeen syntyy pelkoa herättäviä katastrofiajatuksia. Pelko voi koskea esimerkiksi kohtauksen alkamista tai sydänkohtauksen saamista. 

Yksittäiset paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä. Jos paniikkikohtaukset alkavat toistua ja vaikeuttaa elämää, kyseessä saattaa olla paniikkihäiriö. 

 Mitkä ovat paniikin oireita? 

Paniikin oireita voivat olla 

 • hengenahdistus 
 • voimakkaat sydämentykytykset 
 • puristuksen tunne rinnassa 
 • vapina 
 • hikoilu 
 • huimaus 
 • vatsaoireet 
 • pakokauhun tunne 
 • pelko sairaskohtauksesta tai hulluksi tulemisesta 

Vaikka paniikkikohtaus voi tuntua pelottavalta, se on kuitenkin täysin vaaraton. 

Miten paniikkihäiriö syntyy? 

Paniikkihäiriön kehittymiselle ei ole mitään yksittäistä syytä. Sen syntyyn vaikuttavat sekä perinnölliset tekijät että ympäristötekijät.  

Ympäristötekijöitä ovat lapsuuden aikaiset tapahtumat ja niin sanotut laukaisevat tekijät. Laukaisevia tekijöitä voivat olla esimerkiksi  

 • ihmissuhderistiriidat 
 • läheisen kuolema 
 • pitkittynyt stressi 
 • liiallinen kofeiinin tai alkoholin käyttö  

Laukaisevia tekijöitä ei kuitenkaan aina tarvita. Ensimmäinen paniikkikohtaus voi tulla aivan yllättäen ja ilman mitään selkeää syytä. 

Myös tietyt ajattelutavat voivat vaikuttaa paniikkihäiriön syntyyn. Näitä ajattelutapoja ovat esimerkiksi 

 • pyrkimys virheettömyyteen ja vahvana pysymiseen  
 • vaikeus sietää ongelmallisia tilanteita  
 • omien sisäisten tuntemusten jatkuva ja liiallinen tarkkailu  
 • taipumus tulkita maailmaa uhkaavaksi 

Mikä auttaa paniikkikohtauksessa? 

Monet paniikkikohtauksen oireista johtuvat liian voimakkaasta hengityksestä eli hyperventilaatiosta. Rauhoittavat hengitysharjoitukset auttavat selviämään paniikkikohtauksesta. 

Kun paniikkikohtaukset toistuvat, ihminen alkaa pelätä uusia kohtauksia ja joskus myös vältellä tilanteita, joissa kohtauksia on tullut. Välttely ei kuitenkaan auta. 

Miten paniikkihäiriötä hoidetaan? 

Paniikkikohtauksen oireet ovat hyvin fyysisiä. Usein lääkärissä käydäänkin ensin fyysisen sairauden pelossa. Ensimmäinen askel paniikkihäiriön hoidossa on siis tunnistaa oireet paniikkikohtauksiksi. 

Paniikkihäiriön hoidossa käytetään psykoterapiaa ja lääkitystä. Psykoterapioista suositellaan yleensä kognitiivisia terapioita ja käyttäytymisterapioita, 

Lääkkeiden tarkoitus on estää paniikkikohtausten toistuminen. Lääkityksenä  käytetään yleensä  säännöllisesti otettavia mielialalääkkeitä. 

Paniikin synty

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös