Selittämättömät fyysiset vaivat

Avainsanat: psykosomaattinen oireilu, somatisaatio, kivut

  • Joskus fyysisille oireille ei tarkoista tutkimuksista huolimatta löydy somaattiseen sairauteen tai vammaan liittyvää selitystä. Tällöin oireilun takana saattavat olla psyykkiset tekijät. Tällaisia oireita nimitetään psykosomaattisiksi oireiksi.
  • Kuormittavat elämäntilanteet saattavat aiheuttaa psyykkisten oireiden sijaan fyysisinä näyttäytyviä oireita, kuten kipuja ja pahoinvointia. Lähes kaikilla ihmisillä on taipumusta fyysisiin reaktioihin painetilanteissa. Suuri osa ihmisistä kokee esimerkiksi päänsärkyä stressaavissa tilanteissa tai voi pahoin ennen itselle tärkeää esitystä. Joillain ihmisillä taipumus fyysisiin reaktioihin on erityisen korostunutta.
  • Moniin mielenterveyshäiriöihin liittyy selittämättömiä fyysisiä oireita. Tällaisia häiriöitä ovat esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt ja somatoformiset häiriöt. Selittämättömät fyysiset oireet voivat esiintyä myös yksin.

Lue lisää

Psykosomaattisen oireilun kehittyminen

  • Pitkittyessään oireilu saattaa kroonistua, jolloin oireet eivät enää selkeästi liity ajankohtaisiin stressitekijöihin.
  • Vaikka oireille ei löytyisi fyysistä syytä, ovat oireet aivan yhtä todellisia ja vaikeita kuin somaattisiin sairauksiin liittyvät oireet.

Selittämättömien fyysisten vaivojen hoito

  • Oireiden tunteminen, luottaminen siihen ettei oireiden taustalla ole vakavaa fyysistä sairautta ja stressin hallinta ovat tapoja lievittää oirehdintaa.
  • Mikäli oireet esiintyvät yhdessä masennuksen tai ahdistuksen kanssa, lievittää kyseisen mielenterveyshäiriön asianmukainen hoito yleensä myös selittämättömiä fyysisiä oireita.
  • Jos oireet esiintyvät yksin, on hoidossa avainasemassa luottamuksellisen suhteen muodostuminen hoitavaan lääkäriin. Kun on käynyt ilmi, ettei oireiden taustalta löydy fyysistä syytä, tulisi lääkärin kanssa yhdessä yrittää ymmärtää henkilön taipumusta oireilla fyysisesti sekä pohtia, miten näiden vaarattomien mutta epämiellyttävien oireiden kanssa oppisi elämään. Oireet voivat tällöin lievittyä ajan kanssa.

Lisää tietoa verkossa

Psykosomaattinen oireilu – Potilasopas (YTHS)

Somatisaatiohäiriö (Terveyskirjasto)

Omahoito

​​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Kirjallisuutta

Damasio, A. (2000). Tapahtumisen tunne, miten tietoisuus syntyy.

Lehtonen, J. (2012). Tietoisuuden ruumiillisuus - mieli, aivot ja olemassaolon tunne.

McDougall, J. (2000). Ruumiin näyttämöt – psykoanalyyttinen näkökulma psykosomaattiseen sairastamiseen.​​​​