Uupumus

Avainsanat: väsymys, voimattomuus

  • Tavallisesti uupumus on seurausta voimakkaasta henkisestä tai fyysisestä rasituksesta. Se on terve kehon reaktio joka viestii ihmiselle levon tarpeesta. Uupumus yleensä poistuu lepäämällä, kehon ja mielen palautuessa.
  • Jos uupumuksen tunne pitkittyy, on se todennäköisesti merkki levon ja rasituksen epätasapainosta. Tällöin kannattaa tarkastella, löytyykö arjesta työn ja vapaa-ajan tekemisten vastapainoksi riittävä määrä lepoa.
  • Pitkään jatkunut uupumus voi olla esimerkiksi masennuksen oire. Tällöin tunne ei tyypillisesti poistu lepoa lisäämällä. Masennuksen asianmukainen hoito auttaa yleensä myös uupumuksen tunteeseen. Myös työuupumukseen liittyy kokonaisvaltaista ja jatkuvaa väsymystä, joka ei lievity vapaa-aikana.

Lue lisää

Milloin uupumukseen kannattaa hakea apua?

  • Jos uupuminen ei poistu lepäämällä, voi olla syytä etsiä itselle sopivia itsehoitokeinoja tai hakea tilanteeseen ammattiapua.
  • Jos voimakas uupumuksen tunne herää sellaisten hyvin pienten askareiden yhteydessä, jotka ovat aiemmin sujuneet ongelmitta, saattaa se olla merkki fyysisestä sairaudesta tai mielenterveyden ongelmasta.

Vinkkejä uupuneelle

  • Lisääntyneen ja poikkeuksellisen uupumuksen yhteydessä on yleensä hyödyllistä tarkastella oman elämän kuormitus- ja stressitekijöitä. Uupumuksen taustalla saattaa olla pitkään jatkunut ylirasitustila, joka on vähitellen syönyt voimavaroja. Ylirasitus voi liittyä esimerkiksi ristiriitaiseen elämäntilanteeseen, työn ylikuormittavuuteen tai raskaaseen perhetilanteeseen. Tällöin stressitekijöiden vähentäminen on tärkeässä roolissa uupumuksen voittamisessa. Stressin vähentäminen voi tarkoittaa esimerkiksi työnteon rajaamista tai rentouttavien tilanteiden lisäämistä arkeen.
  • Myös jatkuva liian vähäinen yöuni saattaa olla uupumuksen taustalla. Riittävän levon turvaaminen on tällaisessa tilanteessa oleellista.
  • Jos uupumus liittyy mielenterveyden ongelmaan, tarvitaan itsehoidon lisäksi myös ammattilaisen apua. Tällöin itsehoitovinkit toimivat yleensä muun hoidon tukena.
  • Masennuksen yhteydessä uupumuksen tunteen vähentämisessä keskeisessä roolissa on iloa tuovien mielekkäiden tekemisten lisääminen omaan arkeen.

Omahoito

​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Masennuksen omahoito

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Unettomuuden omahoito

Kirjallisuutta

Hayes, S. C. & Smith, S. (2008). Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää. (Hyväksymis- ja omistautumisterapian itsehoito-opas).

Pietikäinen, A. (2009). Joustava Mieli - vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta.​​​​​​​