Skip to main content

Information om utmattning

Vanlig trötthet är en signal om att du behöver vila. Sådan trötthet går om när du vilar. Utmattning handlar däremot om en annorlunda, bedövande trötthet som inte går om med vila. 

Utmattning är vanligen en följd av långvarig obalans mellan belastning och återhämtning. Den kan orsaka bland annat att sömnkvaliteten blir så dålig att sömnen inte piggar upp och ger nya krafter som den normalt ska göra.

Sömnsvårigheter är ofta ett tecken på utmattning. 

När lönar det sig att söka hjälp för utmattning?

Utmattning tar sig uttryck på många olika sätt. Utmattning förknippas inte bara med trötthet, utan ofta också med koncentrations- och minnessvårigheter, irritabilitet, ångest och behov att dra sig undan från allt umgänge och ta avstånd från saker som känns alltför belastande i ens liv.

Ofta åtföljs utmattning också av en mängd olika fysiska problem, till exempel huvudvärk, magbesvär och smärta, och sjukdomar som personen har sedan tidigare kan bli värre. 

Eftersom många av symtomen också kan anknyta till en sjukdom är det bra att låta en läkare undersöka måendet 

Vad hjälper mot utmattning?

Den bästa hjälpen mot utmattning är att stödja kroppens och sinnets egna återhämtnings- och läkningsprocesser. Det betyder också att den utmattade personens arbets- och livssituation måste anpassas på ett sådant sätt att hens krafter räcker till för att hantera den. 

Hjälp med att återhämta dig hittar du i Psykportens egenvårdsprogram för utmattning.

Om utmattningen beror på ett psykiskt problem, krävs utöver egenvården också hjälp av en yrkesutbildad person. Information om egenvård fungerar vanligen som stöd för den övriga behandlingen.

Vad kan jag göra för att lindra min utmattning själv?

Utmattning kan orsakas av ett långvarigt tillstånd av överansträngning som gradvis har tärt på dina resurser. Då är det viktigt att du funderar på de faktorer som orsakar belastning och stress i ditt liv.

 • Överansträngning kan orsakas till exempel av en komplicerad livssituation, för mycket jobb eller en svår situation i familjen.
 • När det som stressar minskar , blir det också lättare för dig att hantera utmattningen. Du kan till exempel begränsa hur mycket du jobbar eller se till att du får fler avkopplande situationer i din vardag.
 • Om du kontinuerligt sover för lite, kan det också bidra till utmattning. Då är det viktigt att du ser till att du får tillräckligt med sömn varje natt.
 • Om utmattningen beror på depression är det viktigt att du utöver den övriga behandlingen av depressionen också försöker få mer sådant som ger glädje och mening i din vardag.

Övning

Identifiera dina utmattande beteendemönster

Vilka av följande påståenden stämmer in på dig?

 • Jag kräver mycket av mig själv.
 • Jag gör allt för att nå den nivå jag förväntar mig av mig själv i mitt arbete.
 • Jag vill att jag i mitt arbete ska kunna utvecklas på flera olika sätt och att det hjälper mig vidare i min karriär.
 • Jag är väldigt engagerad i mitt arbete och vill betjäna kunder eller patienter på bästa möjliga sätt.
 • Jag klarar bäst av hektiska dagar genom att bara fokusera på att arbeta och inte tar pauser.
 • Mina arbetsdagar överskrider ofta arbetstiden.
 • Ibland prutar jag på nattsömnen för att få mitt arbete gjort.
 • Jag följer med och sköter arbetsärenden även under semestern och på min fritid.
 • Jag försöker hantera stressen med hjälp av alkohol eller andra rusmedel.
 • Jag har ofta svårt att identifiera hur jag faktiskt känner.
 • Jag upplever att jag inte har rätt att göra saker om de inte på något sätt innebär nyttofördelar.
 • Jag känner att jag endast sällan har möjlighet att påverka vad som händer.
 • Jag känner att jag måste förtjäna allt som är trevligt.
 • Jag har svårt att uppfatta hur saker fungerar och vad som påverkar vad i världen.
 • Jag har svårt att hitta en djup mening eller innebörd i det jag gör.

När och var kan man få hjälp?

Det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel. Du behöver inte veta om du lider av utmattning.

Hjälp av yrkesperson

Professionell hjälp behövs, särskilt om dina egna resurser, instruktioner för egenvård och stödet från dina närstående inte räcker till. En yrkesperson lyssnar och ger stöd. Tillsammans försöker man vanligtvis också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Hjälp kan bl.a. sökas från

 • hälsocentralen
 • skolhälsovården eller studerandehälsan 
 • företagshälsovården

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

   Egenvårdsprogram

   Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

     Nätterapier

     Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

      Du kanske också är intresserad av