Skip to main content

Information om utmattning

Vanlig trötthet utgör en signal om att man behöver vila. Denna trötthet går om när man vilar. Utmattning handlar däremot om en annorlunda, bedövande trötthet som inte går om med vila.

Utmattning är vanligen en följd av en långvarig obalans mellan belastning och återhämtning. Denna obalans kan bland annat leda till att sömnkvaliteten blir så dålig att sömnen inte längre piggar upp och ger nya krafter som den normalt ska göra.

Sömnsvårigheter är ofta ett tecken på utmattning.

När lönar det sig att söka hjälp för utmattning?

Utmattning tar sig uttryck på många olika sätt. Utmattning förknippas inte bara med trötthet, utan ofta också med koncentrations- och minnessvårigheter, irritabilitet, ångest och ett behov av att dra sig undan från allt umgänge samt ta avstånd från saker som känns alltför belastande i ens liv.

Ofta åtföljs utmattning också av en mängd olika fysiska problem, till exempel huvudvärk, magbesvär och smärta, och sjukdomar som personen har sedan tidigare kan förvärras.

Eftersom många av symtomen också kan vara ett tecken på någon sjukdom är det bra att låta en läkare undersöka symtomen.

Vad hjälper mot utmattning?

Den bästa hjälpen mot utmattning är att stödja kroppens och psykets egna återhämtnings- och läkningsprocesser. Detta innebär även att den utmattade personens arbets- och livssituation måste anpassas på ett sådant sätt att hens krafter räcker till för att hantera den.

Hjälp med att återhämta dig hittar du i Psykportens egenvårdsprogram för utmattning.

Om utmattningen beror på ett psykiskt problem så krävs utöver egenvården också hjälp av en yrkesutbildad person. Egenvård fungerar vanligen som ett tillägg till den övriga behandlingen.

Vad kan jag göra för att lindra min utmattning?

Utmattning kan orsakas av ett långvarigt tillstånd av överansträngning som gradvis har tärt på dina resurser. Då är det viktigt att du funderar på de faktorer som orsakar belastning och stress i ditt liv.

  • Överansträngning kan orsakas till exempel av en komplicerad livssituation, för mycket jobb eller en svår situation i familjen.
  • Att minska på mängden stressfaktorer gör det lättare för dig att hantera utmattningen. Du kan till exempel begränsa hur mycket du jobbar eller se till att du får fler avkopplande stunder i din vardag.
  • En kontinuerligt sömnbrist kan även bidra till utmattning. Då är det viktigt att du ser till att du får tillräckligt med sömn varje natt.
  • Om utmattningen beror på depression är det viktigt att du utöver den övriga behandlingen av depressionen också försöker få mer sådant som ger glädje och mening i din vardag.

När och var kan man få hjälp?

Det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel. Du behöver inte ha alla symtomen på utmattning för att be om hjälp.

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs framför allt ifall de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. En yrkesperson lyssnar och ger stöd. Tillsammans försöker man vanligtvis också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Det går att få hjälp bland annat via

  • hälsocentralen
  • skolhälsovården eller studerandehälsan
  • företagshälsovården

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av