Skip to main content

Information om utmattning

Vanlig trötthet är en signal om att du behöver vila. Sådan trötthet går om när du vilar. Utmattning handlar däremot om en annorlunda, bedövande trötthet som inte går om med vila. 

Utmattning är vanligen en följd av långvarig obalans mellan belastning och återhämtning. Den kan orsaka bland annat att sömnkvaliteten blir så dålig att sömnen inte piggar upp och ger nya krafter som den normalt ska göra.

Sömnsvårigheter är ofta ett tecken på utmattning. 

När lönar det sig att söka hjälp för utmattning?

Utmattning tar sig uttryck på många olika sätt. Utmattning förknippas inte bara med trötthet, utan ofta också med koncentrations- och minnessvårigheter, irritabilitet, ångest och behov att dra sig undan från allt umgänge och ta avstånd från saker som känns alltför belastande i ens liv.

Ofta åtföljs utmattning också av en mängd olika fysiska problem, till exempel huvudvärk, magbesvär och smärta, och sjukdomar som personen har sedan tidigare kan bli värre. 

Eftersom många av symtomen också kan anknyta till en sjukdom är det bra att låta en läkare undersöka måendet 

Vad hjälper mot utmattning?

Den bästa hjälpen mot utmattning är att stödja kroppens och sinnets egna återhämtnings- och läkningsprocesser. Det betyder också att den utmattade personens arbets- och livssituation måste anpassas på ett sådant sätt att hens krafter räcker till för att hantera den. 

Hjälp med att återhämta dig hittar du i Psykportens egenvårdsprogram för utmattning.

Om utmattningen beror på ett psykiskt problem, krävs utöver egenvården också hjälp av en yrkesutbildad person. Information om egenvård fungerar vanligen som stöd för den övriga behandlingen.

Var kan jag få hjälp mot utmattning?

Det är svårt att återhämta sig ensam, och därför är det bra att söka hjälp på hälsocentralen eller hos företags- eller studerandehälsovården. Du kan också gå med i en kamratgrupp, som hjälper dig att hantera de svåra känslor som utmattningen eventuellt medför. I gruppen kan du också få tips om källor till nyttig information.

Vad kan jag göra för att lindra min utmattning själv?

Utmattning kan orsakas av ett långvarigt tillstånd av överansträngning som gradvis har tärt på dina resurser. Då är det viktigt att du funderar på de faktorer som orsakar belastning och stress i ditt liv.

 • Överansträngning kan orsakas till exempel av en komplicerad livssituation, för mycket jobb eller en svår situation i familjen.
 • När det som stressar minskar , blir det också lättare för dig att hantera utmattningen. Du kan till exempel begränsa hur mycket du jobbar eller se till att du får fler avkopplande situationer i din vardag.
 • Om du kontinuerligt sover för lite, kan det också bidra till utmattning. Då är det viktigt att du ser till att du får tillräckligt med sömn varje natt.
 • Om utmattningen beror på depression är det viktigt att du utöver den övriga behandlingen av depressionen också försöker få mer sådant som ger glädje och mening i din vardag.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

   Egenvårdsprogram

   Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

     Nätterapier

     Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

      Du kanske också är intresserad av