Siirry pääsisältöön

Huono itsetunto ja kokemukset itsestä

Huono itsetunto ja hukassa oleminen vaivaavat monia. Apua saa itselle tärkeiden asioiden selvittämisestä ja niihin keskittymisestä.

Useimmat meistä ovat jossain vaiheessa elämää enemmän tai vähemmän hukassa. Myös huono itsetunto vaivaa monia. Tällä sivulla saat tietoa ja neuvoja näiden haasteiden käsittelyyn. 

Mitä identiteetti tarkoittaa? 

Identiteetti on käsitys itsestä. Se muodostuu ja muuttuu elämän aikana.  

Identiteetti pitää sisällään muun muassa käsityksen 

 • omista ominaisuuksista 
 • itselle tärkeistä asioista 
 • itsestä osana yhteisöä ja suhteessa muihin. 

Mitä itsetunto tarkoittaa? 

Itsetunnolla tarkoitetaan kokonaiskäsitystä omasta arvosta ja pystyvyydestä.  

Itsetunto on enemmän jatkumo kuin käsitys siitä, että olisi joko täysin huono tai täysin hyvä.  

Huono itsetunto 

Heikolla itsetunnolla tarkoitetaan yleisesti sitä, että näkemykset itsestä ovat isolta osin kielteisiä. Ihminen saattaa pitää itseään esimerkiksi 

 • huonona 
 • riittämättömänä 
 • kyvyttömänä. 

Kielteinen minäkuva tai heikko itsetunto vaivaa monia jossain vaiheessa elämää. 

Hyvä itsetunto 

Hyvään itsetuntoon taas liitetään tavallisesti muun muassa 

 • kokemus itsestä arvokkaana 
 • realistiset käsitykset itsestä 
 • luottamus omaan kykyyn tehdä itselle tärkeitä asioita. 

Kokemukset itsestä vaihtelevat 

Kokemus omasta itsetunnosta usein vaihtelee eri tilanteiden ja elämänvaiheiden myötä. Harva näkee itseään aina tai kokonaan positiivisesti. 

Samoin käsitys itsestä on muuttuva. On luonnollista, että käsitykset esimerkiksi omista tavoitteista ja itselle tärkeistä asioista vaihtelevat elämän kuluessa. 

Mitä huonolle itsetunnolle voi tehdä? 

Jos kokee huonon itsetunnon rajoittavan elämää, on hyvä  

 • tunnistaa itselle tärkeät asiat ja ottaa konkreettisia askelia niitä kohti 
 • harjoitella suhtautumaan kevyemmin arvosteleviin ajatuksiin ja yksipuolisiin näkemyksiin itsestä 
 • harjoitella kohtelemaan itseään myötätuntoisesti. 

Tämä on usein itsessään palkitsevaa. Samalla syntyy tavallisesti myös positiivisempia ajatuksia itsestä. 

Mitä, jos en usko itseeni?

Itseä koskevia ajatuksia ei tarvitse ensin yrittää muokata positiivisiksi. Askelia kohti omannäköistä elämää voi ottaa, vaikka oma mieli pyrkisi lannistamaan ja pelottelemaan.  

Kun tunnistat vaikean ajatuksen, voit ottaa siihen etäisyyttä nimeämällä sen itsellesi sanomalla: ”Minulla on juuri nyt ajatus…” 

Kysy sitten itseltäsi  

 • Onko tämä ajatus koko totuus? 
 • Auttaako tämän ajatuksen uskominen minua? 
 • Onko tilanteeseen muita näkökulmia? 

Miten löytää oma juttu? 

Oman tien löytäminen on usein mutkikas matka. Välillä on eksyksissä ja joutuu vaihtamaan suuntaa.  

Usein on hyödyllistä kiteyttää ensin itselleen, millaisia asioita pitää tärkeinä. Tähänkin aiheeseen saat tukea itsetunto- ja identiteettipulmien omahoito-ohjelmasta.  

Harjoitus

Mitkä ovat omat arvoni? 

Itselle tärkeää toimintaa ja periaatteita voidaan kutsua arvoiksi.

Omia arvoja pohtiessasi voit miettiä alla olevia kysymyksiä. Kkirjoita vastauksesi esim. puhelimeen tai paperille.

 • Millaiset asiat kiinnostavat ja innostavat sinua? 
 • Muistele jotain oikein hyvää tai huonoa muistoa. Mitä tämä muisto kertoo sinulle tärkeistä asioista? 
 • Millainen olisi sinulle täydellinen arkipäivä tai viikonloppu? 
 • Millaisia haaveita sinulla on tai oli joskus aiemmin? 
 • Millaisia vahvuuksia sinulla on? Entä millaisia haasteita sinulla on? 
 • Mitä ominaisuuksia ja millaisia tekoja arvostat muissa? 
 • Keiden seurassa viihdyt? 
 • Ketä ihailet ja miksi? 

Miten elää omien arvojen mukaisesti?

Oma suunta löytyy vain kokeilujen kautta. Aseta pieniä tavoitteita, ja kokeile eri tapoja toteuttaa arvojasi. 

Harjoitus

Omat vahvuudet ja haasteet.

Tässä tavoitteena on, että hahmotat, minkälaisia vahvuuksia ja haasteita elämässäsi on. Opit harjoituksen avulla erottelemaan, mihin voit itse vaikuttaa ja mihin et.

Pohdi alla olevia kysymyksiä, ja kirjoita vastauksesi esim. puhelimeen tai paperille.

Huom. Pyri olemaan vertaamatta itseäsi muihin. Älä myöskään lannistu, jos et heti keksi kaikkiin kysymyksiin vastauksia. Moni asia selviää pikkuhiljaa kokeilemalla ja opettelemalla.

 • Millaisia asioita osaat tai tiedät? 
  Millaisissa asioissa koet olevasi hyvä?
  Voit myös pohtia, mitä toivoisit osaavasi tai mistä haluaisit tietää enemmän.

-> Esimerkki: Osaan ottaa ihan hyviä kuvia. Tiedän jonkun verran elektronisesta musiikista. Olen ihan hyvä äikässä.

 • Millaisista asioista pidät itsessäsi? 
  Mistä arvelet muiden pitävän sinussa?
  Voit myös pohtia, mitä toivoisit osaavasi tai mistä haluaisit tietää enemmän.

-> Esimerkki: Olen ystävällinen. Autan aina kavereita.

 • Minkälaisia haasteita ja esteitä tunnistat elämässäsi?

-> Esimerkki: En tule kaikkien kanssa toimeen koulussa. Haluaisin harrastaa jotain, mutta en tiedä mitä. Olen tykännyt koripallosta, mutta olen aika lyhyt.

 • Millaisten asioiden kanssa sinun on tultava toimeen hyväksyvästi?

-> Esimerkki: Kaikki ihmiset eivät pidä kaikista. En voi muuttaa pituuttani, mikä voi tehdä joistain asioista haastavia itselleni. Vanhemmillani ei ole varaa tukea kaikissa harrastuksissa.

 • Millaisiin asioihin voit itse vaikuttaa?

-> Esimerkki: Voin keskittyä minulle tärkeisiin ihmissuhteisiin ja pohtia vaikka koulukuraattorin kanssa, miten toimia hankalissa sosiaalisissa tilanteissa. Voin käydä läpi eri harrastusvaihtoehtoja vanhempieni kanssa, ja kokeilla niistä muutamaa sopivaa.

 • Pohdi lopuksi vielä
  Minkä pienen askeleen voisit ottaa kohti omannäköistä elämää jo tänään? 

Miten mielenterveystalo voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös