Siirry pääsisältöön

Tietoa itsetunnosta ja identiteetistä

Huono itsetunto ja hukassa oleminen vaivaavat monia. Apua saa itselle tärkeiden asioiden selvittämisestä ja niihin keskittymisestä.

Useimmat meistä ovat jossain vaiheessa elämää enemmän tai vähemmän hukassa. Myös huono itsetunto vaivaa monia. Tällä sivulla saat tietoa ja neuvoja näiden haasteiden käsittelyyn. 

Mitä identiteetti tarkoittaa? 

Identiteetti on käsitys itsestä. Se muodostuu ja muuttuu elämän aikana.  

Identiteetti pitää sisällään muun muassa käsityksen 

 • omista ominaisuuksista 
 • itselle tärkeistä asioista 
 • itsestä osana yhteisöä ja suhteessa muihin. 

Mitä itsetunto tarkoittaa? 

Itsetunnolla tarkoitetaan kokonaiskäsitystä omasta arvosta ja pystyvyydestä.  

Itsetunto on enemmän jatkumo kuin käsitys siitä, että olisi joko täysin huono tai täysin hyvä.  

Huono itsetunto 

Heikolla itsetunnolla tarkoitetaan yleisesti sitä, että näkemykset itsestä ovat isolta osin kielteisiä. Ihminen saattaa pitää itseään esimerkiksi 

 • huonona 
 • riittämättömänä 
 • kyvyttömänä. 

Kielteinen minäkuva tai heikko itsetunto vaivaa monia jossain vaiheessa elämää. 

Hyvä itsetunto 

Hyvään itsetuntoon taas liitetään tavallisesti muun muassa 

 • kokemus itsestä arvokkaana 
 • realistiset käsitykset itsestä 
 • luottamus omaan kykyyn tehdä itselle tärkeitä asioita. 

Kokemukset itsestä vaihtelevat 

Kokemus omasta itsetunnosta usein vaihtelee eri tilanteiden ja elämänvaiheiden myötä. Harva näkee itseään aina tai kokonaan positiivisesti. 

Samoin käsitys itsestä on muuttuva. On luonnollista, että käsitykset esimerkiksi omista tavoitteista ja itselle tärkeistä asioista vaihtelevat elämän kuluessa. 

Mitä huonolle itsetunnolle voi tehdä? 

Jos kokee huonon itsetunnon rajoittavan elämää, on hyvä  

 • tunnistaa itselle tärkeät asiat ja ottaa konkreettisia askelia niitä kohti 
 • harjoitella suhtautumaan kevyemmin arvosteleviin ajatuksiin ja yksipuolisiin näkemyksiin itsestä 
 • harjoitella kohtelemaan itseään myötätuntoisesti. 

Tämä on usein itsessään palkitsevaa. Samalla syntyy tavallisesti myös positiivisempia ajatuksia itsestä. 

Mitä, jos en usko itseeni?

Itseä koskevia ajatuksia ei tarvitse ensin yrittää muokata positiivisiksi. Askelia kohti omannäköistä elämää voi ottaa, vaikka oma mieli pyrkisi lannistamaan ja pelottelemaan.  

Kun tunnistat vaikean ajatuksen, voit ottaa siihen etäisyyttä nimeämällä sen itsellesi sanomalla: ”Minulla on juuri nyt ajatus…” 

Kysy sitten itseltäsi  

 • Onko tämä ajatus koko totuus? 
 • Auttaako tämän ajatuksen uskominen minua? 
 • Onko tilanteeseen muita näkökulmia? 

Miten löytää oma juttu? 

Oman tien löytäminen on usein mutkikas matka. Välillä on eksyksissä ja joutuu vaihtamaan suuntaa.  

Usein on hyödyllistä kiteyttää ensin itselleen, millaisia asioita pitää tärkeinä. Tähänkin aiheeseen saat tukea itsetunto- ja identiteettipulmien omahoito-ohjelmasta.  

Mitkä ovat omat arvoni? 

Itselle tärkeää toimintaa ja periaatteita voidaan kutsua arvoiksi. Omia arvoja pohtiessasi voit miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 • Millaiset asiat kiinnostavat ja innostavat sinua? 
 • Muistele jotain oikein hyvää tai huonoa muistoa. Mitä tämä muisto kertoo sinulle tärkeistä asioista? 
 • Millainen olisi sinulle täydellinen arkipäivä tai viikonloppu? 
 • Millaisia haaveita sinulla on tai oli joskus aiemmin? 
 • Millaisia vahvuuksia sinulla on? Entä millaisia haasteita sinulla on? 
 • Mitä ominaisuuksia ja millaisia tekoja arvostat muissa? 
 • Keiden seurassa viihdyt? 
 • Ketä ihailet ja miksi? 

Miten elää omien arvojen mukaisesti?

Oma suunta löytyy vain kokeilujen kautta. Aseta pieniä tavoitteita, ja kokeile eri tapoja toteuttaa arvojasi. 

Pohdi

Minkä pienen askeleen voisit ottaa kohti omannäköistä elämää jo tänään? 

Miten mielenterveystalo voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös