Siirry pääsisältöön

Tietoa ihmissuhdeongelmista

On normaalia, että ihmisten välisissä sosiaalisissa suhteissa on ajoittain erimielisyyksiä ja ristiriitoja. Etenkin läheisissä ihmissuhteissa on yleistä reagoida ajoittain tunneherkästi.

Tavallisesti ongelmat kyetään ratkaisemaan keskustelemalla. Parhaimmillaan ne johtavat suhteen vahvistumiseen. Joskus ulkopuolinen apu voi kuitenkin olla tarpeen arkisissakin pulmissa. 

​Mistä ihmissuhdeongelmat johtuvat? 

Toistuvat ihmissuhdeongelmat, kuten jatkuva riitoihin ajautuminen tai läheisten ihmissuhteiden toistuva epäonnistuminen, voivat liittyä laajempaan hankaluuteen oman ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnassa. Joskus taustalla on puutteita sosiaalisissa taidoissa. 

Usein toistuvien ihmissuhdevaikeuksien taustalla on usein pelko tai kokemus siitä, että olisi muita huonompi tai puutteellinen. Ihminen saattaa hävetä itseään ja pelätä tulevansa hylätyksi.  

Tällaisessa tilanteessa erilaiset kielteisiksi koetut ihmissuhteissa tapahtuvat asiat voivat horjuttaa tasapainoa sekä johtaa toistuviin kriiseihin, riitoihin ja ihmissuhdevaikeuksiin. 

Huonoudentunne, kritiikin pelko tai hylätyksi tulemisen pelko voivat vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin.  

Joku pyrkii hallitsemaan tilannetta välttämällä ihmissuhteita. Toinen voi alistua huonoon kohteluun ihmissuhteissa. Kolmas lopettaa itse merkitykselliset ihmissuhteet välttyäkseen huonoudentunteilta tai hylätyksi tulemisen pelolta. Joku taas voi takertua epätoivoisesti läheisiin ihmissuhteisiin. 

Usein toistuvien ihmissuhdevaikeuksien taustalla on pidempiaikainen kierre, jossa erilaiset toisiin ihmisiin heijastetut pelot toimivat itseään toteuttavan ennusteen lailla.  

Jatkuva epäily ja vakuutteluntarve saa muut uupumaan, jolloin heidän käytöksessään alkaa näkyä ärtymystä ja muita negatiivisia tunteita. Tämä puolestaan vahvistaa alkuperäistä pelkoa siitä, että muut eivät pidä minusta. 

Mistä apua ihmissuhdeongelmiin? 

Toistuvista ihmissuhdevaikeuksista kärsivän kannattaa pyrkiä puhumaan muiden kanssa avoimesti ja ilman tunnelatausta tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Usein ulkopuolinen jäsennysapu on tarpeen. 

Voit keskustella ihmissuhdeongelmista luotettavien läheisten kanssa. Voit hakea apua myös esimerkiksi 

  • Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista 
  • perheneuvolasta 
  • järjestöistä, jotka tukevat erilaisissa ihmissuhteissa 
  • kirkon perheneuvonnasta

Apua ja tietoa järjestöistä:

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?  

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös