Skip to main content

Information om relationsproblem

Det är normalt att det ibland uppstår meningsskiljaktigheter och konflikter i sociala relationer. Framför allt i nära relationer är det vanligt att man kan reagera väldigt känslomässigt.

Vanligtvis försöker man lösa problemen genom diskussion, och i bästa fall förstärker detta relationen. Ibland kan det dock vara nödvändigt att ta hjälp utifrån även för vardagliga problem.

​Vad orsakar relationsproblem?

Återkommande relationsproblem, såsom ständiga gräl eller upprepade misslyckanden i nära relationer, kan orsakas av att man har mer omfattande problem med att hantera och bearbeta sina tankar och känslor eller sitt beteende. Problemen kan även bero på att man har bristande sociala färdigheter.

Bakgrunden till regelbundet återkommande relationssvårigheter är ofta en rädsla eller känsla av att vara underlägsen eller otillräcklig. Man kanske skäms över sig själv och är rädd för att bli övergiven.

I en sådan situation kan olika faktorer som upplevs som negativa i relationen rubba balansen och leda till återkommande kriser, gräl och relationsproblem.

Känslor av underlägsenhet och en rädsla för kritik eller för att bli övergiven kan påverka olika människor på olika sätt. Vissa försöker kontrollera situationen genom att undvika relationer. Andra kan finna sig i att bli dåligt behandlade i relationer. Sedan har vi de som själva avslutar meningsfulla relationer för att undvika känslan av underlägsenhet eller rädslan av att bli övergiven. Någon kan desperat även klamra sig fast vid nära relationer.

Bakgrunden till återkommande relationsproblem är en långvarig ond cirkel där olika rädslor som projiceras på andra fungerar som en självuppfyllande profetia.

Att man ständigt tvivlar och behöver försäkran gör andra utmattade, varvid man börjar tolka deras beteende som att de upplever olika negativa känslor såsom irritation. Detta i sin tur förstärker ens ursprungliga rädsla för att andra inte tycker om en.

Var får jag hjälp för relationsproblem?

En person som lider av återkommande problem i sina relationer ska försöka prata öppet och utan känslomässig laddning med andra om de faktorer som påverkar situationen. För att lyckas med detta kan det behövas hjälp utifrån.

Du kan diskutera relationsproblem med betrodda närstående. Du kan också söka hjälp via exempelvis:

  • Psykportens egenvårdsprogram
  • familjerådgivningen
  • organisationer som specialiserat sig på relationer
  • kyrkans familjerådgivning

Olika organisationer:

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av