Skip to main content

Information om relationsproblem

Det är normalt att det ibland uppstår meningsskiljaktigheter och konflikter i sociala relationer människor emellan. Det är vanligt med känslomässiga reaktioner ibland, särskilt i nära relationer.

Vanligtvis försöker man lösa problemen genom diskussion. I bästa fall gör de relationen starkare. Ibland kan det dock vara nödvändigt att ta hjälp utifrån även i vardagliga problem. 

​Vad är det som orsakar relationsproblem? 

Återkommande relationsproblem, såsom ständiga gräl eller upprepade misslyckanden i nära relationer kan vara kopplade till större problem i hanteringen av tänkande, känslor och beteende. Ibland är orsaken bristande sociala färdigheter. 

Bakgrunden till regelbundet återkommande relationssvårigheter är ofta en rädsla eller känsla av att vara underlägsen eller otillräcklig. Man kanske skäms över sig själv och är rädd för att bli övergiven.  

I en sådan situation kan olika faktorer som upplevs som negativa i relationen, rubba balansen och leda till återkommande kriser, gräl och relationssvårigheter. 

Känslor av underlägsenhet, rädsla för kritik eller för att bli övergiven kan påverka olika människor på olika sätt.  

Vissa försöker kontrollera situationen genom att undvika relationer. Andra kan finna sig i att bli dåligt behandlade i relationer. Sedan har vi de som själva avslutar meningsfulla relationer för att undvika känslan av underlägsenhet eller rädslan av att bli övergiven. Någon kan desperat även klamra sig fast vid nära relationer. 

Bakgrunden till återkommande relationssvårigheter är en långvarig spiral där olika rädslor som projiceras på andra människor fungerar som en självuppfyllande profetia.  

Det ständiga tvivlet och behovet av försäkran gör andra utmattade, varvid du börjar se irritation och andra negativa känslor i deras beteende. Detta i sin tur stärker den ursprungliga rädslan för att andra inte tycker om mig. 

Var får jag hjälp för relationsproblem? 

En person som lider av återkommande relationssvårigheter bör försöka prata öppet och utan känslomässig laddning med andra om de faktorer som påverkar situationen. Ofta behöver man struktureringshjälp utifrån. 

Du kan diskutera relationsproblem med betrodda närstående. Du kan också söka hjälp från exempelvis: 

  • Psykportens egenvårdsprogram 
  • familjerådgivningen 
  • organisationer som stödjer olika typer av relationer 
  • kyrkans familjerådgivning

Hjälp och information om organisationer:

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?  

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av