Siirry pääsisältöön

Tietoa mustasukkaisuudesta

Mustasukkaisuus on normaali ja yleisinhimillinen tunne. Se herää, kun ihminen kokee hänelle tärkeän ihmissuhteen olevan uhattuna. 

Miltei jokainen ihminen kokee mustasukkaisuutta jossain vaiheessa elämäänsä. Joskus mustasukkaisuutta koetaan todellisen uhan edessä. Joskus taas suhteeseen kohdistuva uhka on kuviteltu. 

Normaali mustasukkaisuus 

On normaalia kokea mustasukkaisuutta silloin, kun suhdetta uhkaa todellinen kilpailija. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos kumppani on ollut uskoton tai flirttaillut kolmannen osapuolen kanssa.  

Ei ole myöskään harvinaista kokea ajoittain aiheetonta lievää mustasukkaisuutta, joka ei ole hallitsevaa tai erityisen kuormittavaa suhteen kummallekaan osapuolelle. 

Liiallinen mustasukkaisuus 

Liiallisesta mustasukkaisuudesta on kyse silloin, kun todellista uhkaa parisuhteelle ei ole. Henkilö tulkitsee tällöin kumppaninsa vähäpätöisiä käyttäytymisen muutoksia todisteena uskottomuudesta.  

Myös todelliseen uhkaan liittyvä mustasukkaisuus voi olla liiallista, jos mustasukkaisen reagointi on tilanteeseen nähden suhteettoman voimakasta ja hallitsevaa.  

Liiallinen mustasukkaisuus liittyy enemmän mustasukkaisen omaan tunne-elämään ja historiaan kuin mustasukkaisuuden kohteen toimintaan tai todelliseen ulkoiseen uhkaan. 

Liika mustasukkaisuus on haitallista suhteelle. Siitä kärsii sekä mustasukkaisuuden kohde että mustasukkainen itse. Mustasukkaisuus on yleinen syy parisuhdeongelmiin ja eroihin. Tuhoisimmillaan se voi olla motiivi parisuhdeväkivaltaan tai perhesurmiin. 

Milloin mustasukkaisuudesta on hyötyä? 

Mustasukkaisuus voidaan kokea rakkauden ja välittämisen osoituksena. Jos kumppani ei ole lainkaan mustasukkainen, saattaa se aiheuttaa tyytymättömyyttä.  

Mustasukkaisuus voi auttaa arvostamaan toista ja olemaan pitämättä häntä itsestäänselvyytenä. Tunne voi motivoida suojaamaan suhdetta ja pitämään siitä huolta. 

Mustasukkaisuus voi myös antaa kimmokkeen erota huonosta suhteesta. Kivuliaan tunteen kautta on mahdollista ymmärtää, ettei toinen ole riittävästi itseä varten. Silloin on parempi mennä eteenpäin ja etsiä turvallisempaa suhdetta toisenlaisen ihmisen kanssa.  

Parhaimmillaan mustasukkaisuus johtaa rakentavaan toimintaan, kuten suhteen rajojen sopimiseen ja parisuhteen vaalimiseen. Mustasukkaisuus voi myös luoda jännitettä, joka auttaa pitämään suhteen tuoreena. 

Milloin mustasukkaisuudesta on haittaa? 

Mustasukkaisuus on haitallista, kun se aiheuttaa kärsimystä osapuolille, häiritsee heidän elämäänsä tai vahingoittaa parisuhdetta.  

Se voi johtaa ahdistuneisuuteen, mielialan laskuun tai toivottomuuteen. Mustasukkaisuudesta voi seurata riitoja, vihaa, pelottelua, toisen kontrollointia tai väkivaltaista käyttäytymistä. 

Mustasukkaisuuden kohteesta mustasukkaisuus voi tuntua loukkaavalta ja epäoikeudenmukaiselta. Hän saattaa kokea, että häntä kontrolloidaan ja häneen ei luoteta. Hän saattaa kärsiä siitä, että tulee ikään kuin tuomituksi ilman oikeudenkäyntiä. 

Mustasukkaisuuden ilmenemismuodot 

Mustasukkaisuudentunne on eri asia kuin tavat, joilla ihminen yrittää tulla tunteensa kanssa toimeen.  

Mustasukkaisuus tunteena ei sinänsä ole haitallinen. Haitat aiheutuvat käyttäytymisestä ja toimintatavoista, jotka voivat liittyä mustasukkaisuuteen. 

Mustasukkaisuus tunteena 

Mustasukkaisuudentunteella on kulttuurissamme kielteinen leima. Sitä pidetään jollain tavoin vaarallisena ja häpeällisenäkin.  

Todellisuudessa mustasukkaisuudentunne ei kuitenkaan ole itsessään vaarallista, eikä siinä ole mitään hävettävää. 

Mustasukkaisuus on monimutkainen tunne, johon sekoittuu hätää, vihaa, surua ja menetyksen pelkoa. Tunne voi tuntua kehon tasolla esimerkiksi kuumuutena, tärinänä, nopeana pulssina tai tyhjyydentunteena.  

Mustasukkaisuus on vihaista ja levotonta huolestuneisuutta. Tunteen tarkoituksena on välttyä yllätyksiltä ja petetyksi tulemiselta. 

Mustasukkaiset ajatukset 

Mustasukkaiset ajatukset voivat pitää paikkaansa. Ne voivat myös olla virheellisiä johtopäätöksiä todellisuudesta. Mustasukkainen voi mielessään tulkita neutraalitkin tapahtumat suhdetta uhkaavina.  

Liiallisessa mustasukkaisuudessa on tavallista, että henkilö suhtautuu uhkamielikuviinsa varmana tietona todellisuudesta eikä niinkään oman mielensä tuottamina tulkintoina. 

Mustasukkainen henkilö voi kokea huonommuutta ja riittämättömyyttä. Hän voi ajatella, ettei kelpaa tai ole riittävän hyvä. Tällainen itsearvostuksen puute voikin synnyttää mustasukkaisuutta. Toisaalta myös liiallinen mustasukkaisuus voi heikentää itsearvostusta. 

Ajatus suhteen päättymisestä voi näyttäytyä katastrofaalisena uhkakuvana. Mustasukkainen tunnekuohu heikentää kykyä ymmärtää omaa ja toisen mieltä, jolloin virhepäätelmien mahdollisuus kasvaa. Kielteiset virhepäätelmät puolestaan lisäävät ahdistuneisuutta. 

Mustasukkainen käyttäytyminen 

Tavallisesti ihminen tulee toimeen mustasukkaisuutensa kanssa pyrkimällä hallitsemaan tilannetta ja vähentämään kokemaansa uhkaa. Mustasukkainen alkaa selvittää, mitä todellisuudessa tapahtuu.  

Mustasukkaisuus voi johtaa syytöksiin, kuulusteluihin, kumppanin kontrollointiin ja vakoiluun, viestien ja puhelimen tutkimiseen ja jopa väkivaltaan tai sillä uhkailuun.  

Mustasukkaisuus voi ilmetä myös vetäytymisenä, takertumisena, vaativuutena ja rakkaudenosoituksina.  

Näiden selviytymiskeinojen tarkoitus on auttaa henkilöä tulemaan toimeen vaikean tilanteen kanssa. Todellisuudessa ne kuitenkin yleensä pahentavat tilannetta tuomalla parisuhteeseen ongelmia ja turvattomuutta. 

Toisaalta mustasukkaisuus voi myös johtaa suhdetta tukevaan käyttäytymiseen. Se voi edistää huolista ja haavoittuvuudesta kertomista, lohdutuksen saamista, neuvottelua suhteen rajoista ja suhteen vaalimista. Tällöin mustasukkaisuudella voi olla hyviäkin vaikutuksia suhteelle. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös