Siirry pääsisältöön

Mitä tunteet ovat?

Tunteet antavat tietoa ja suuntaavat toimintaa. Ihminen voi tuntea satoja erilaisia tunteita. Niiden tunnistaminen ei ole aina helppoa. Kun tunteita osaa nimetä, on niitä helpompi myös havainnoida ja tunnistaa.

Mitä tunteet ovat? 

Tunteella tarkoitetaan sitä, että kehossa ja mielessä tuntuu joltakin. Tunteet ovat mukana kaikessa tekemisessä ja ihmisten välisessä toiminnassa.  

Usein tunteet saavat aikaan toimintaa. Tunteet voivat auttaa välttämään haitallisten asioiden tekemistä. Ne voivat myös auttaa pyrkimään kohtia omia tavoitteita. 

Ajatukset ja toiminta vaikuttavat tunteisiin 

Ajatukset, tunteet ja toiminta vaikuttavat kaikki toisiinsa. Ajatukset ja toiminta voivat vahvistaa tai heikentää tunteen voimakkuutta.  

Ajatus

Tunne

Kehon tuntemukset

Toiminta

Näin ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja kehoon  

Sinua tönäistään kadulla. Ajatuksesi vaikuttavat siihen, miten reagoit tilanteeseen. 

  • Jos ajattelet tönäisyn olleen tahallista, saatat tuntea vihastumista. Tällöin kehon tuntemukset, kuten sydämensyke, voimistuvat. Saatat haluta tönäistä takaisin. Kätesi voivat puristua nyrkkiin. 
  • Jos ajattelet tönäisyn olleen vahinko, tunnet ehkä lievempää ärtymystä. Tällöin kehosi pysyy rauhallisena. Sinun ei todennäköisesti tee mieli tönäistä takaisin.   

Tunteiden kesto ja voimakkuus vaihtelevat 

Jotkut tunteet kestävät vain hetken. Toiset pysyvät pitkään ja tuntuvat voimakkaina. 

Suuretkin tunteet tasaantuvat ja menevät ajan myötä ohi. Osa tunteista on niin heikkoja, ettei niitä edes huomaa.   

Tunteilla on viesti 

Tunteilla on aina jokin syy. Syytä ei kuitenkaan aina itse tiedä. 

Tunteiden viestejä on hyödyllistä opetella huomaamaan. Myös vaikeaksi koetut tunteet tuovat usein tarpeellista tietoa siitä, mikä olisi hyödyllistä juuri nyt.  

Viesti voi johtaa myös harhaan 

Tunteet ovat kehittyneet suojelemaan ihmistä. Siksi ne varoittavat herkästi vaaroista ja huolista. 

Joskus tunteen tuoma viesti voi johtaa harhaan. Esimerkiksi pelko ja ahdistus voivat herätä myös sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole mitään todellista vaaraa.  

Tunteet ovat yksilöllisiä 

Tunteiden kokeminen ja ilmaisu on yksilöllistä. Aiemmat kokemukset ja synnynnäinen temperamentti vaikuttavat siihen, miten tunteet koetaan ja miten niitä ilmaistaan.  

Jotkut kokevat ja ilmaisevat tunteitaan voimakkaasti. Toiset tekevät sen hillitysti.  

Ihmiset voivat kokea samoissa tilanteissa hyvin erilaisia tunteita. Esimerkiksi uusi tilanne voi aiheuttaa toisessa kurkkua kuristavaa ahdistusta ja toisessa taas kuplivaa jännitystä.   

Tunteet eivät ole tekoja 

Tunne ja teko ovat aina eri asioita. Tunne on sisäinen kokemus. Teko taas on päätökseen perustuvaa toimintaa.  

Tunteet herättävät ajatuksia, jotka ehdottavat toimintaa. Tunteet eivät kuitenkaan pakota mihinkään. Tunteitaan ja ajatuksiaan ei voi itse valita, mutta käyttäytymisensä voi.  

Kaikki tunteet ovat sallittuja 

Kaikki tunteet ovat sallittuja. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä tunteita. Tunteet vain ovat. 

Omia tunteitaan ei tarvitse pelätä. On hyvä muistaa, että kaikenlaisia tunteita voi oppia tunnistamaan ja hyväksymään. Jos tunteitaan uskaltaa kuunnella, voi itseään ja omaa toimintaansa ymmärtää paremmin. 

Kun omia tunteitaan tunnistaa, on helpompi ymmärtää myös toisia ja heidän tunteitaan. 

Myös vaikeilta tuntuvia tunteita on tärkeä oppia sietämään. Silloin vähenee tarve vältellä asioita tai tekemisiä. Kun vaikeiden tunteiden välttely vähenee, voi saada uusia kokemuksia siitä, että pärjää erilaisissa tilanteissa.  

Muista 

Tunteilla on aina jokin syy. Syytä ei kuitenkaan aina itse tiedä. 

Kaikki tunteet ovat hyväksyttäviä. Kaikki teot eivät kuitenkaan ole. 

Kaikenlaiset tunteet ovat osa elämää. Kaikkien tunteiden tunteminen on sallittua. 

Perustunteet 

Perustunteiksi sanotaan kaikkialla maailmassa tunnistettuja tunteita. Perustunteisiin kuuluvat ilo, viha, suru, hämmästys, pelko ja inho.  

Perustunteet sisältävät monia erilaisia tunnetiloja, jotka ovat voimakkuudeltaan erilaisia. Esimerkiksi viha voi vaihdella ärtymyksestä raivoon. 

Perustunteilla on usein jokin kohde. Ne usein myös tunnetaan juuri tässä hetkessä. Saatat esimerkiksi vihastua kaverillesi, jos hän rikkoo tavarasi. Vihantunne tuntuu mielessäsi ja kehossasi heti, kun huomaat tavarasi menneen rikki.  

Perustunteiden lisäksi voit tuntea lukemattomia muitakin tunteita, pitkäkestoisia mielialoja ja tunteiden yhdistelmiä.  

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös