Skip to main content

Efter ett självmordsförsök

Efter ett självmordsförsök bör man omedelbart söka hjälp. Om man inte gör det är risken för ett nytt självmordsförsök stor.

Med självmordsförsök menas en självskadande handling där det finns åtminstone någon slags dödsavsikt i bakgrunden. Även om det inte uppstår några fysiska skador är det självskadebeteende som lett fram till handling alltid ett tecken på ett omedelbart behov av hjälp.  

Sök hjälp omedelbart

Ett tidigare självmordsförsök ökar märkbart risken för ett nytt försök och risken för att dö. Efter ett självmordsförsök bör man därför alltid söka hjälp omedelbart. 

Du kan uppsöka akutmottagningen eller ta kontakt med vilken hälso- och sjukvårdsenhet som helst i din närhet. När du berättar om självmordsförsöket hänvisas du till rätt hjälp.  

Ett självmordsförsök är alltid en risk 

Risken för ett nytt självmordsförsök är som störst direkt efter ett försök. Med tiden minskar risken. 

Ett självmordsförsök ökar också sannolikheten för att självmord dyker upp som lösningsalternativ senare i livet när man är med om en krissituation. Det kan leda till ett nytt självmordsförsök. 

Därför är det oerhört viktigt att personer som har försökt begå självmord har en skyddsplan. Skyddsplanen hjälper dig att förbereda dig för riskfyllda situationer och hålla dig säker i sådana situationer.  

Det är vanligt med många slags känslor 

Efter ett självmordsförsök kan man känna sig besviken, lättad, förvirrad eller rädd. Man kan känna skam eller skuld för handlingen. Man kan också känna sig tom.  

En del är glada och lättade över att vara vid liv direkt efter ett självmordsförsök. De kan ångra självmordsförsöket eller vara förvirrade över att de försökte begå självmord. 

Trots att de självdestruktiva tankarna försvinner snabbt, är det viktigt att noggrant gå igenom händelsekedjan som ledde fram till försöket och att göra en skyddsplan. 

Ibland känner man sig förkrossad och ångestfylld efter ett försök. Det kan kännas som en besvikelse att man lever. Den som har försökt begå självmord kan känna skuld över försöket och den oro som det har orsakat andra. 

Då är risken för ett nytt försök överhängande. Hur man mår kan trots allt ändras, i synnerhet när man får tillräckligt med hjälp.

Kom ihåg

Oavsett hur man mår efter ett självmordsförsök bör man söka hjälp.  

Självmordsförsök ska inte döljas 

De flesta som har försökt begå självmord berättar inte om sitt självmordsförsök när de söker hjälp. Det beror oftast på att de känner skuld över försöket eller är osäkra på om de vill göra ett nytt försök. Det kan också hända att man är rädd för hur andra ska reagera. 

Man bör dock vara öppen med personal om tidigare självmordsförsök eller försök under vården, eftersom det gör det lättare att få rätt hjälp. 

Hur ska man berätta om självmordsförsök? 

  • Det kan kännas lättare att börja så att du först berättar att det finns en sak som känns svår att ta upp. Då kan personalen stanna upp lite inför frågan och hjälpa dig. 
  • Du kan också berätta vad det är med frågan som får dig att tveka att prata om det.  
  • När personalen känner till din oro blir det lättare för dem att förhålla sig till ämnet på det sätt du vill. Det kan till exempel vara att lyssna öppet och att berätta om behandlingsalternativ på ett lugnt sätt. 

Hur vårdas en person som har gjort ett självmordsförsök? 

En person som har gjort ett självmordsförsök ska få möjlighet att i lugn och ro berätta sin historia, alltså beskriva allt som ledde fram till självmordsförsöket. Ofta känns det lättare bara efter att man har fått berätta sin historia för en medkännande person. 

Utifrån det personen berättar görs en skyddsplan för att förebygga nya självmordsförsök. Dessutom görs en individuell vårdplan för den som har gjort ett självmordsförsök. 

Under vården

  • Man försöker hitta sätt att minska på de saker som bidrar till självskadebeteendet, till exempel depression, hopplöshet, ensamhet eller svårigheter i livet. 
  • Man försöker hitta sätt att öka på sådant som skyddar mot självskadebeteendet, till exempel socialt stöd, hoppfullhet och möjligheter för att genomgå en livsförändring. 

Kom ihåg

När man förstår de orsaker som ligger bakom självskadebeteendet finns det alltid möjlighet att påverka dem. 

Kriscenter och center för suicidprevention

Mieli rf:s center för suicidprevention erbjuder hjälp och stöd för personer som har försökt begå självmord och deras anhöriga (på svenska i Helsingfors). Hos Mieli rf kan man också vara anonym.  

Linity-intervention

Linity som finns på centren för suicidprevention är en evidensbaserad, kundorienterad, kortterapeutisk intervention för personer som har försökt begå självmord. Man kan söka sig till Linity utan remiss genom att själv ta kontakt med dem. Linity erbjuds på kriscenter runt om i Finland (sidan på finska).

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av