Siirry pääsisältöön

Vertaistukea turvallisesti itsetuhoisuuteen

Vertaistuki on monelle itsetuhoisuudesta kärsivälle ja siitä toipuneelle hyvin arvokasta. Siihen liittyy kuitenkin myös riskejä, joista on tärkeää olla tietoinen.

Vertaistuki voi vähentää syyllisyyttä ja häpeää, joita itsetuhoisuuteen usein liittyy. Usein se myös luo tai lisää toiveikkuutta. Monelle muiden kokemusten kuuleminen tuo olon, ettei ole yksin. 

Vertaistuen muodot 

Vertaistukea voi saada ja antaa osallistumalla hoidollisiin tai vertaistukiryhmiin tai vaikka järjestön vertaischattiin. Se voi toteutua myös arkisissa ystävyys- ja tuttavuussuhteissa. Monelle tärkeitä vertaistuen kokemuksia tarjoaa muiden tarinoista lukeminen tai dokumentin tai videon katsominen. 

Vertaistuen mahdollisuudet ja riskit 

Moni itsetuhoisuudesta kärsinyt kokee vertaistuen olleen tärkeä osa toipumista. 

Myös vertaistukena toimiminen toisille voi tarjota syvää merkityksellisyyttä. Moni kokee sen esimerkiksi auttaneen tuntemaan arvostusta ja myötätuntoa itseään kohtaan. 

Itsetuhoisuuden kohdalla vertaistukeen liittyy kuitenkin myös riskejä, joista on hyvä olla tietoinen. Nuoret ja itsetuhoisista ajatuksista kärsivät ihmiset ovat erityisen alttiita näille riskeille. 

  • Puhe, jossa yksityiskohtaisesti kuvaillaan itsetuhoisia tekoja tai itsemurhia, voi lisätä kuulijoiden riskiä itsetuhoiseen käyttäytymiseen.  
  • Itsemurhia tai itsetuhoisia ihmisiä tuomitseva tai ihannoiva puhe voi olla haitallista. 
  • Vertaistukena toimiminen voi muodostua liian painavaksi vastuuksi joissain tilanteissa.  

Järjestöjen vertaistuki 

Erilaiset vertaistukijärjestöt tarjoavat esimerkiksi ryhmiä, puhelintukea tai chatteja. Niissä tukea tarjoavat ja ryhmiä ohjaavat usein koulutetut kokemusasiantuntijat. Lisäksi monet järjestöt jakavat vertaistarinoita ja tietoa sosiaalisessa mediassa. 

Luotettavaa tukea tarjoavat esimerkiksi Mielenterveyspoolin jäsenjärjestöt.  

Ryhmät 

Vertaistuellisissa ryhmissä on tärkeää olla pelisäännöt itsetuhoisuudesta puhumisen suhteen. Yhdessä on hyvä myös sopia, miten huolehditaan ryhmän säilymisestä turvallisena ja miten toimitaan, jos itsetuhoisuus on ajankohtaista jollekin ryhmäläisistä.  

Sosiaalinen media 

Vertaistuen riskit korostuvat sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkoympäristöissä, missä keskustelua ei käydä kasvokkain ja materiaalia tuottavat yksityishenkilöt.  

Yksityishenkilöiden tuottama materiaali tai sosiaalisessa mediassa käyty vertaiskeskustelu voi olla laadukasta, mutta siinä voi olla myös haitallisia piirteitä. Tavallisia riskejä ovat keskustelun mustavalkoinen sävy ja itsetuhoisten tekojen yksityiskohtainen kuvailu.  

Muistilista turvalliseen vertaistukeen 

Tämä muistilista auttaa valitsemaan turvallisia vertaistuen muotoja ja lähteitä. Se on apuna myös ihmiselle, joka haluaa tarjota vertaistukea turvallisesti. 

Muista

Nuorille suunnatuissa Chatsafe -ohjeissa itsetuhoisuuden viestimisestä sosiaalisessa mediassa, on hyödyllisiä vinkkejä myös aikuisille.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Pääosin yli 16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös