Skip to main content

Kamratstöd för självskadebeteende på ett säkert sätt

Kamratstöd är mycket värdefullt för personer med självskadebeteende och personer som tillfrisknat från det. Det kan även innebära risker, vilket det är viktigt att vara medveten om.

Kamratstödet kan minska den skuld och skam som ofta är kopplad till självskadebeteende. Ofta skapar det hopp eller ökar hoppfullhet. Många som får höra andras erfarenheter känner att de inte är ensamma. 

Former av kamratstöd 

Man kan få och ge kamratstöd genom att delta i vårdgrupper, kamratstödsgrupper eller till exempel en organisations kamratstödschatt. Det kan också ske i vardagen i relationer med vänner och bekanta. Många känner att de får värdefulla erfarenheter av kamratstöd genom att läsa andras berättelser eller titta på en dokumentär eller video. 

Möjligheter och risker med kamratstöd 

Många med självskadebeteende upplever att kamratstöd har varit en viktig del av återhämtningen. 

Det kan också kännas väldigt värdefullt att få ge kamratstöd till andra. Många upplever att det till exempel hjälper en att känna respekt för och medkännande med sig själv. 

När det gäller självskadebeteende finns det dock också risker med kamratstöd, och det är bra att vara medveten om det. Unga och personer med självdestruktiva tankar är oerhört känsliga för dessa risker. 

 • Att få höra detaljerade beskrivningar om självdestruktiva handlingar eller självmord kan öka åhörarnas risk för självskadebeteende.  
 • Att höra andra prata dömande eller förhärligande om självmord eller självdestruktiva personer kan vara skadligt. 
 • I vissa situationer kan pressen av att ge kamratstöd bli ett för stort ansvar.  

Kamratstöd från organisationer 

Olika kamratstödsorganisationer erbjuder till exempel grupper, telefonstöd och chattar. Oftast är det utbildade erfarenhetsexperter som leder grupperna och erbjuder stöd där. Dessutom delar många organisationer kamratstödsberättelser och information i sociala medier. 

Till exempel ger medlemsorganisationerna i Mentalhälsopoolen tillförlitligt stöd.  

Grupper 

Det är viktigt att det finns spelregler för hur man pratar om självskadebeteende i kamratstödsgrupper. Det är också bra att tillsammans komma överens om hur man ser till att gruppen är trygg, och hur man agerar om någon i gruppen har ett aktuellt självskadebeteende.  

Sociala medier 

Riskerna med kamratstöd ökar i sociala medier och andra nätmiljöer, där man inte samtalar ansikte mot ansikte, och där privatpersoner producerar innehåll.  

Det material som privatpersoner producerar, och kamratstödssamtal i sociala medier, kan vara av bra kvalitet, men det kan också innefatta skadliga element. Vanliga risker är att diskussionen blir svartvit, och att självdestruktiva handlingar beskrivs i detalj.  

Minneslista för säkert kamratstöd 

Den här minneslistan hjälper läsaren att välja säkra former av och källor till kamratstöd. Det är också en hjälp för personer som vill erbjuda kamratstöd på ett säkert sätt. 

Kom ihåg

I anvisningarna Chatsafe som riktar sig till ungdomar finns bra tips även för vuxna om hur man kommunicerar om självskadebeteende i sociala medier.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

   Nätterapi

   I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

   Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

   Du kanske också är intresserad av