Skip to main content

Kamratstöd för självskadebeteende på ett säkert sätt

Att få kamratstöd är mycket värdefullt för personer med självskadebeteende och personer som tillfrisknat från det. Kamratstöd kan dock även innebära risker som det är viktigt att vara medveten om.

Kamratstödet kan minska den skuld och skam som ofta är kopplad till självskadebeteende. Det skapar ofta hopp och ökar hoppfullheten. Att få höra om andras erfarenheter kan leda till att man känner sig mindre ensam.

Olika former av kamratstöd

Man kan få och ge kamratstöd genom att delta i vårdgrupper, kamratstödsgrupper eller till exempel en organisations kamratstödschatt. Det kan också ske i vardagen i relationer med vänner och bekanta. Man kan även få ta del av värdefulla erfarenheter av kamratstöd genom att läsa andras berättelser eller titta på en dokumentär eller video.

Möjligheter och risker med kamratstöd

Många med självskadebeteende upplever att kamratstöd har varit en viktig del av återhämtningen.

Det kan också kännas väldigt värdefullt att få ge kamratstöd till andra. Det kan till exempel bli lättare att ha självmedkänsla och öka sin självuppskattning.

När det gäller självskadebeteende finns det dock också risker med kamratstöd, och det är bra att vara medveten om dem. Unga och personer med självdestruktiva tankar är speciellt känsliga för dessa risker.

  • Att höra detaljerade beskrivningar om självdestruktiva handlingar eller självmord kan öka åhörarnas risk för självskadebeteende.
  • Att höra andra prata dömande eller förhärligande om självmord eller självdestruktiva personer kan vara skadligt.
  • I vissa situationer kan pressen av att ge kamratstöd bli ett för stort ansvar.

Kamratstöd från organisationer

Olika kamratstödsorganisationer erbjuder till exempel grupper, telefonstöd och chattar. Det är oftast utbildade erfarenhetsexperter som leder grupperna och erbjuder stöd. Dessutom delar många organisationer kamratstödsberättelser och information i sociala medier.

Till exempel erbjuder medlemsorganisationerna i Mentalhälsopoolen tillförlitligt stöd.

Grupper

Det är viktigt att det finns spelregler för hur man pratar om självskadebeteende i kamratstödsgrupper. Det är också bra att tillsammans komma överens om hur man ser till att gruppen är trygg, och hur man agerar om någon i gruppen har en akut risk för självskadebeteende.

Sociala medier

Riskerna med kamratstöd ökar i sociala medier och övriga nätmiljöer, där man inte samtalar ansikte mot ansikte, och där privatpersoner producerar innehåll.

Det material som privatpersoner producerar samt kamratstödssamtal i sociala medier kan vara av bra kvalitet, men det kan också innefatta skadliga element. Vanliga risker är att diskussionen blir svartvit, och att självdestruktiva handlingar beskrivs i detalj.

Minneslista för säkert kamratstöd

Den här minneslistan hjälper läsaren att välja säkra former av och källor till kamratstöd. Den ger även råd för personer som vill erbjuda kamratstöd på ett säkert sätt.

Kom ihåg

I anvisningarna Chatsafe som riktar sig till ungdomar finns bra tips även för vuxna om hur man kommunicerar om självskadebeteende i sociala medier.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av