Siirry pääsisältöön

Lasten mielenterveyden hoito

Lasten kehityksen ja mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä hoidetaan ensisijaisesti erilaisilla psykososiaalisilla hoidoilla. Ne ovat lapsen toimintaan tai arkiympäristöön kohdennettuja ei-lääkkeellisiä hoitoja, jotka toteutetaan yhdessä lapsen, vanhempien, perheen ja lähipiirin kanssa.

On tärkeää, että aluksi lapsen ja perheen tilanne kartoitetaan ja arvioidaan monipuolisesti. Arviointiin voi kuulua eri ammattilaisten tapaamisia ja tutkimuksia. Arvion perusteella luodaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.   

Lasten kehityksen ja mielenterveyden ongelmien hoidossa käytetään erilaisia kohdennettuja hoitomuotoja, jotka valitaan lapsen ja perheen tilanteen perusteella. Lapsen hoidon perusta on yhteistyö lapsen lähiaikuisten ja lähiympäristön kanssa.  

Muista

Vanhempien aktiivinen osallistuminen lapsen hoitoon on tärkeää kaikissa hoitomuodoissa. Työskentely vanhempien kanssa on aina osa lapsen hoitoa. Hoito sisältää usein yhteistyötä myös muun lapsen lähiympäristön, kuten päivähoidon tai koulun, kanssa. 

Hoidossa etsitään yhdessä lisää ymmärrystä ja keinoja lapsen kehityksen ja kasvun tukemiseksi sekä ongelmien voittamiseksi.  

Hoito voidaan toteuttaa tilanteesta riippuen ammattilaisen luona vastaanotolla tai lapsen ja perheen arkiympäristössä, kuten kotona, päivähoidossa tai koulussa. Hoito voi olla harvemmin tapahtuvaa tai hyvin tiivistä lapsen ja perheen tarpeisiin räätälöityä työskentelyä. 

Perhehoidot 

Perhehoitoja ovat erilaiset perheelle suunnatut ja kohdennetut hoidot, kuten vanhemmuustaito-ohjaus, vuorovaikutushoito ja perheterapia. 

Perhehoitoihin voivat osallistua pelkät vanhemmat, vanhemmat yhdessä lapsen kanssa tai koko perhe. Päätös tästä tehdään ongelmasta, tilanteesta ja hoitomuodosta riippuen.  

Verkostotyö 

Verkostotyö tarkoittaa kaikkea yhteistyötä sellaisten ammattihenkilöiden välillä, jotka ovat tavalla tai toisella mukana lapsen asioissa. Verkostotyön avulla voidaan jakaa tietoa ja yhteisiä hyviä toimintatapoja kaikkien lapsen elämään osallistuvien kanssa.  

Yksilöhoidot 

Yksilöhoidossa käsitellään lapsen asioita kahden kesken lapsen kanssa keskustelun, leikin tai muun tekemisen avulla. Yksilöhoidossa keskitytään niihin ongelmiin, jotka haastavat lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen ja ammattihenkilön välisen luottamuksellisen suhteen syntyminen on hoidossa tärkeää.  

Yksilöhoito voi olla esimerkiksi: 

  • tiettyjen taitojen ja valmiuksien kohdennettua harjoittelemista  
  • toiminnallista kuntoutusta, kuten toimintaterapiaa tai taideterapiaa  
  • psykoterapiaa 

Ryhmähoidot 

Lasten mielenterveysongelmia voidaan hoitaa myös ryhmässä. Ryhmähoito kohdennetaan johonkin tiettyyn ongelmaan. Ongelman voittamista harjoitellaan yhdessä samanlaisia haasteita kokevien kanssa. 

Usein ryhmähoitoon kuuluu se, että lapsille ja heidän vanhemmilleen on rinnakkaiset ryhmät. Kummassakin käsitellään samaa teemaa ryhmälle sopivalla tavalla. 

Osastohoito 

Lastenpsykiatrisilla osastoilla hoidetaan lapsia, jotka tarvitsevat kiireellistä ja tiivistä psykiatrista hoitoa tai tutkimusta. Osastohoitoon ohjataan silloin, kun avohoidon toimet eivät riitä.  

Osastohoito on perhekeskeistä, ja vanhemmat osallistuvat aktiivisesti hoitoon. Lapset yöpyvät joko kotona tai osastolla. Kun lapsi on osastohoidossa, hän voi käydä omaa koulua tai sairaalakoulua.  

Lääkehoito 

Joissakin häiriöissä ja tilanteissa voidaan käyttää lääkehoitoa yhdessä muun hoidon kanssa. Lääkäri arvioi lääkehoidon tarpeen aina yksilöllisesti.  

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa perheesi hyvinvointia silloin, kun sinulla on huoli lapsesi oireista tai omasta voinnistasi. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Oirekyselyt

Löydät oirekyselyitä nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmien arvioimiseen. Jos olet huolissasi omasta voinnistasi, voit arvioida oireidesi voimakkuutta kyselyn avulla. Tuloksista saat vinkkejä siihen, mitä kannattaa seuraavaksi tehdä.

Nettiterapiat

16 vuotta täyttäneille on tarjolla mobiilivälitteistä hoitoa moniin tilanteisiin - nettiterapia tarjoaa apua erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Hoito perustuu itsenäiseen työskentelyyn, jota tukee nettiterapeutti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös