Siirry pääsisältöön

Oppimisvaikeudet ja mielenterveys

Poikkeavuus tiedonkäsittelyn ja oppimisen taidoissa voi olla synnynnäistä tai johtua aivoja koskettavasta sairaudesta tai vammasta. Tiedonkäsittelyn vaikeuksia ja mielenterveyden haasteita esiintyy usein rinnakkain.

Esimerkiksi masennukseen tai ahdistukseen liittyy monilla keskittymisvaikeuksia ja oppimisen jähmeyttä.  

Joskus taas mielenterveyden oireilu on seurausta tiedonkäsittelyn ongelmista. Oireilu voi olla syntynyt esimerkiksi pitkittyneiden opiskeluhaasteiden tai itsetuntopulmien myötä. 

Joskus sama aivotoimintoihin vaikuttava sairaus tai häiriö aiheuttaa sekä tiedonkäsittelyn että mielenterveyden ongelmia. 

Kehitykselliset oppimisvaikeudet 

Kehityksellisillä oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai kielellisen ilmaisun vaikeuksia. Ne ovat henkilön lahjakkuuteen ja koulutustasoon nähden merkittäviä, eivätkä ne selity muilla sairauksilla tai koulutuksen puutteella. 

Oppimisen vaikeuksia on erilaisia

Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta. 

Usein kuitenkin monenlaisia oppimisen erityisvaikeuksia ja muita kehityksellisiä haasteita esiintyy samanaikaisesti.  

Suomessa käytössä olevassa ICD-10-tautiluokituksessa kehityksellisten oppimisvaikeuksien luokitellaan kuuluvan psyykkisen kehityksen häiriöihin. Niistä käytetään nimitystä oppimiskyvyn häiriöt. 

Puheen ja kielen kehityshäiriöt luokitellaan omaan ryhmäänsä. 

Oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat 

Kehityksellisiin oppimisvaikeuksiin liittyy usein mielenterveyden ongelmia.  

  • Oppimisvaikeus saattaa aiheuttaa toistuvia epäonnistumisen kokemuksia. Tämä voi johtaa arvottomuuden- ja häpeäntunteisiin sekä heikentää itsetuntoa. Tämä voi tapahtua etenkin silloin, jos vaikeuksien syytä ei ole tunnistettu.  
  • Oppimisvaikeuksien kompensointi ja mahdollinen piilottelu voi aiheuttaa ylimääräistä stressiä ja altistaa uupumiselle.  
  • Kehityksellisiin oppimisvaikeuksiin voi liittyä myös masennusta, ahdistusta ja psyykkisiä traumoja. 

Miten oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa mielenterveyteen?

Seuraavassa videossa neuropsykologian erikoispsykologi Johanna Nukari kertoo, millaisia vaikutuksia kehityksellisillä oppimisvaikeuksilla voi olla mielenterveyteen. 

Erilaisten oppimisvaikeuksien vaikutukset mielenterveyteen

Erityyppisillä oppimisvaikeuksilla voi olla erilaisia vaikutuksia mielenterveyteen. Seuraavassa videossa neuropsykologian erikoispsykologi Johanna Nukari kertoo, miten

  • kielelliset oppimisvaikeudet
  • näonvaraisen hahmottamisen vaikeudet
  • laaja-alaiset oppimisvaikeudet

voivat vaikuttaa esimerkiksi tunteiden säätelyyn ja vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Miten lukivaikeus voi vaikuttaa mielen hyvinvointiin ja itsetuntoon?

Katso videolta, kun kokemusnäkökulman edustajat kertovat, miten lukivaikeus on vaikuttanut mielen hyvinvointiin ja itsetuntoon. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös