Siirry pääsisältöön

Mielenterveyden ongelmat ja tiedonkäsittelyn vaikeudet

Moniin mielenterveyden ongelmiin liittyy muutoksia tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa. Usein vaikeuksia esiintyy erityisesti muistamisessa ja keskittymisessä.

Eri sairauksiin liittyy erilaisia tiedonkäsittelyn vaikeuksia. 

Joskus vaikeuksia ilmenee jo ennen sairauden puhkeamista. Yleisimmin vaikeudet kuitenkin ilmenevät sairauden puhkeamisen jälkeen. 

Eroa on myös siinä, kuinka pitkäaikaisia vaikeudet ovat. Usein vaikeudet väistyvät, kun sairaus helpottaa. Toisinaan kognitiiviset vaikeudet ovat pysyvä osa sairautta. Tämä koskee erityisesti kroonisia sairauksia.  

Masennus

Masennuksessa keskeinen oire on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt mielenkiinto ja mielihyvä. Jotta varsinainen masennustilan diagnoosi voidaan tehdä, täytyy näiden lisäksi olla samanaikaisesti myös useita muita oireita. 

Ahdistus

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Tarkkaa rajaa normaalin ja häiritsevän ahdistuksen välillä ei ole olemassa.  

Ahdistuneisuushäiriöistä puhutaan, jos ahdistuneisuus tai pelot ovat jatkuvasti niin voimakkaita, että ne rajoittavat psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.  

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti masennusoireita ja maanisia oireita. Oireiden välissä on oireettomia jaksoja. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön voi liittyä myös psykoottisia oireita. 

Mania ja masennus 

  • Maniassa mieliala on epänormaalin kohonnut, kiihtynyt ja energinen.  
  • Masennusvaihe muistuttaa tavallista masennustilaa.  

Skitsofrenia

Skitsofrenia on yleisin psykoosisairaus. Psykoosisairauksissa ihmisen kyky arvioida todellisuutta on häiriintynyt. 

Skitsofrenialle ovat tyypillisiä erilaiset ajattelun tai havaitsemisen vääristymät. Usein esiintyy myös tunneilmaisujen poikkeavuutta tai latistumista. 

Neuropsykiatriset sairaudet

Neuropsykiatrisilla sairauksilla tarkoitetaan sairauksia, joissa aivojen vaurio tai poikkeava toiminta aiheuttaa käyttäytymisen ja tiedonkäsittelyn ongelmia.  

Kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat muun muassa aktivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) sekä autismikirjon häiriöt. 

Mikä auttaa mielenterveyden ongelmiin? 

Kerro olostasi  

Vaikka asian puheeksi ottaminen tuntuisikin vaikealta ja turhalta, kannattaa pahasta olosta puhua turvalliselle aikuiselle tai hyvälle ystävälle. Kun kertoo tilanteestaan, ei ole enää yksin vaikean tilanteen kanssa. Tällöin omat ajatukset ja tunteet usein myös selkiytyvät. 

Hyödynnä Mielenterveystaloa 

Apua saa myös Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista, joita voi käydä läpi joko yksin tai yhdessä läheisen tai ammattilaisen kanssa. Sivun lopusta löydät ahdistukseen suositeltuja sisältöjä. 

Sosiaaliseen ahdistuneisuuteen on tarjolla myös nettiterapiaa, jota varten tarvitaan lääkärin lähete. Yli 16-vuotiaille nettiterapiaa on tarjolla myös muihin ongelmiin

Milloin ja mistä apua?

Mielenterveyden ja niihin liittyvien tiedonkäsittelyn vaikeuksien yhteydessä kannattaa hakea ongelmiin apua matalalla kynnyksellä. 

Ammattilaisen apu 

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki eivät riitä. 

Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös