Skip to main content

Inlärningssvårigheter och psykisk hälsa

En avvikelse i informationsbehandlingen och inlärningsförmågan kan vara medfödd eller bero på en sjukdom eller skada som påverkar hjärnan. Informationsbehandlingssvårigheter och psykiska utmaningar förekommer ofta parallellt.

Till exempel depression eller ångest är förknippade med koncentrationssvårigheter och inlärningsrigiditet.  

Ibland är psykiska symtom resultatet av problem med informationsbehandlingen. Symtomen kan ha uppstått i takt med exempelvis långvariga utmaningar med studierna eller problem med självkänslan. 

Ibland orsakar den sjukdom eller störning som påverkar hjärnans funktioner även problem med både informationsbehandlingen och den mentala hälsan. 

Utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter 

Med utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter avses till exempel läs- och skrivsvårigheter, svårigheter med matematik eller språkliga uttryck. De är viktiga i förhållande till personens begåvning och utbildningsnivå, och får inte sin förklaring i andra sjukdomar eller brist på utbildning. 

Det finns olika typer av inlärningssvårigheter

En inlärningssvårighet kan vara smal, i vilket fall den bara påverkar ett inlärningsområde. 

Ofta förekommer det dock många typer av speciella inlärningssvårigheter och andra utvecklingsutmaningar samtidigt.  

ICD-10-klassificeringen av sjukdomar som används i Finland klassificerar utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter som störningar i den mentala utvecklingen. Dessa kallas för störningar i inlärningsförmågan. 

Tal- och språkutvecklingsstörningarna är en egen grupp. 

Inlärningssvårigheter och psykiska problem 

Utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter är ofta förknippade med psykiska problem.  

  • En inlärningssvårighet kan orsaka upprepade upplevelser av misslyckande. Detta kan leda till känslor av värdelöshet och skam samt en låg självkänsla. Detta kan hända särskilt om orsaken till svårigheterna inte har identifierats.  
  • Att kompensera för inlärningssvårigheter och att eventuellt gömma dem kan orsaka extra stress och exponera för utbrändhet.  
  • Utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter kan också sammankopplas med depression, ångest och psykiska trauman. 

Hur kan inlärningssvårigheterna påverka den psykiska hälsan?

I följande videoklipp förklarar Johanna Nukari, specialpsykolog inom neuropsykologi, vilka effekter utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter kan ha på den psykiska hälsan (textning på svenska inom kort). 

Olika inlärningssvårigheters effekt på den psykiska hälsan

Olika typer av inlärningssvårigheter kan ha olika effekter på den psykiska hälsan. I följande videoklipp förklarar Johanna Nukari, specialpsykolog inom neuropsykologi, hur

  • språkliga inlärningssvårigheter
  • svårigheter med den visuella uppfattningen
  • omfattande inlärningssvårigheter

kan påverka till exempel den känslomässiga regleringen och interaktionen med andra människor (textning på svenska inom kort).

Hur kan dyslexi påverka det psykiska välbefinnandet och självkänslan?

I följande videoklipp berättar erfarenhetsexperterna hur dyslexi har påverkat det psykiska välbefinnandet och självkänslan (textning på svenska inom kort). 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av