Siirry pääsisältöön

Aivosairaudet, aivovammat ja mielenterveys

Jos aivot vaurioituvat sairauden tai vamman seurauksena, on sillä usein tiedonkäsittelyn ja oppimisen lisäksi vaikutusta myös mielen hyvinvointiin. Aivosairauksien yhteydessä ilmenee usein masennusta.

Vaikutukset mielen hyvinvointiin voivat johtua osin aivojen fyysisistä muutoksista, jotka osuvat tunne-elämän ja mielialan kannalta tärkeisiin rakenteisiin ja yhteyksiin. Ne voivat olla myös reaktio muuttuneeseen toimintakykyyn.  

Aivovammat 

Aivovamma on aivovaurio, joka syntyy päähän tapaturmaisesti kohdistuvasta iskusta. Se voi syntyä esimerkiksi putoamisen, kaatumisen tai liikenneonnettomuuden yhteydessä. Vamman vaikeusasteesta riippuu, jääkö siitä pysyviä toimintakyvyn haittoja. 

Tyypillisiä aivovamman pitkäaikaisoireita ovat käyttäytymisen muutokset, tunne-elämän muutokset ja vaikeudet oman toiminnan ohjauksessa.  

Vaikeampien aivovammojen jälkitiloihin liittyy usein myös mielenterveyden ongelmia. 

Tavallisimpia niistä ovat 

  • masennus ja ahdistuneisuus 
  • impulsiivisuus ja äkkipikaisuus 
  • ärtyneisyys  

Lisäksi voi esiintyä 

  • luonteenpiirteiden latistumista tai korostumista 
  • apaattisuutta tai yliaktiivisuutta 
  • mielialan vaihtelua sekä maniaa eli mielialan poikkeuksellista kohoamista 
  • psykoottisia oireita, kuten harhaluuloja tai aistiharhoja 
  • väsymystä 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yhteisnimitys ohimeneville tai pitkäaikaisille aivoverisuonitapahtumille. Näitä ovat esimerkiksi aivoinfarktit ja aivoverenvuodot. 

Aivoverenkiertohäiriöihin liittyy usein muutoksia tiedonkäsittelytoimintojen lisäksi mielenterveydessä. 

Epilepsia 

Epilepsialla tarkoitetaan erilaisia oireyhtymiä, joiden yhteisenä nimittäjänä ovat toistuvat epileptiset kohtaukset. 

Epileptinen kohtaus on merkki poikkeavasta aivosähkötoiminnasta. Kohtaus häiritsee aivojen normaalia tiedonkäsittelyä. 

Epilepsiaa sairastavilla ilmenee tarkkaavuushäiriöitä sekä muita kognitiivisia ongelmia enemmän kuin muulla väestöllä. Lisäksi epilepsiaan liittyy keskimääräistä suurempi riski mielenterveyden ongelmiin.  

MS-tauti 

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on autoimmuunitauti, jossa elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan. MS-taudissa hyökkäys kohdistuu aivojen valkeaan aineeseen. Tämä aiheuttaa vaihtelevia oireita. 

MS-taudissa aivomuutoksia ilmenee tiedonkäsittelytoimintojen kannalta kriittisten aivoalueiden lisäksi myös tunne-elämän kannalta tärkeissä hermoradoissa.  

Aivoja rappeuttavat sairaudet ovat luonteeltaan eteneviä. Ne johtavat lopulta tiedonkäsittelytoimintojen laajamittaiseen heikentymiseen.  

Aivoja rappeuttaviin sairauksiin kuuluvat muun muassa Alzheimerin tauti, aivoverenkiertohäiriöperäiset muistisairaudet, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus, otsa-ohimolohkorappeumat sekä Creutzfeldt-Jakobin tauti ja Huntingtonin tauti. 

Muistisairaudet 

Vaikka näitä sairauksia kutsutaan muistisairauksiksi, eivät ensisijaiset tai merkittävimmät tiedonkäsittelytoimintojen muutokset kuitenkaan aina ilmene muistiongelmina

Mistä apua mielenterveyden ongelmiin?

Kerro olostasi  

Aivosairauksien yhteydessä esiintyviin mielenterveyden ongelmiin on mahdollista saada tukea ja hoitoa. Omasta tilanteesta kannattaa puhua hoitavalle lääkärille tai omalle läheiselle. 

Hyödynnä Mielenterveystaloa 

Apua saa myös Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista. Niitä voi käydä läpi joko yksin tai yhdessä läheisen tai ammattilaisen kanssa. Sivun lopusta löydät ahdistukseen ja masennukseen suositeltuja sisältöjä. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös