Siirry pääsisältöön

Perustietoa kehitysvammaisuudesta

Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Kehitysvamma ei ole sairaus.

Mitä kehitysvamma tarkoittaa? 

Kehitysvamma on kehityksellinen oppimisen ja ymmärtämisen häiriö.  

Suomessa on arviolta noin 40 000–50 000 ihmistä, jolla on kehitysvamma. Kehitysvamma syntyy ennen 18 vuoden ikää ja on pysyvä.  

Mistä kehitysvamma johtuu? 

Vamma voi johtua 

 • syntymää edeltävistä perinnöllisistä tai raskauteen liittyvistä syistä 
 • synnytyksen yhteydessä sattuneista vaurioista 
 • lapsuusiän sairauksista ja tapaturmista 
 • muista harvinaisista syistä 

Nykyisin suuri osa kehitysvammaisuuden syistä selviää, varsinkin jos kyseessä on keskivaikea tai vaikea kehitysvamma. Joskus kehitysvammaisuuden syytä ei tutkimuksista huolimatta saada selville. 

Miten kehitysvamma voi ilmetä? 

Kehitysvamman asteet luokitellaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään. 

Älyllisen kehitysvamman lisäksi kehitysvammaisilla on keskimääräistä useammin yksi tai useampi muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD tai autismikirjon häiriö.  

Osalla kehitysvammaisista ihmisistä on myös muita vammoja, jotka saattavat vaikeuttaa liikkumista, puhumista tai muuta vuorovaikutusta muiden kanssa. 

Miten kehitysvamma vaikuttaa mielenterveyteen? 

Ne aivojen rakenteet, joissa kehitysvammaisilla henkilöillä on rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, liittyvät usein myös mielialan, motivaation, havaitsemisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen säätelyyn.  

Tämä selittää osaltaan kehitysvammaisten henkilöiden keskimääräistä suurempaa riskiä kärsiä psyykkisistä oireista ja häiriöistä.  

Muita riskitekijöitä psyykkisille ongelmille ovat esimerkiksi vaikeudet selviytyä yhteiskunnassa sekä siihen liittyvä stigma. 

Vaikuttaako kehitysvamma persoonaan? 

Kehitysvamma on vain yksi osa ihmistä. Kehitysvammaiset henkilöt ovat samalla tavalla yksilöitä temperamentin, persoonan, mieltymysten ja taitojensa osalta kuin vammattomatkin henkilöt. 

Kehitysvammaisia ihmisiä yhdistää ainoastaan se, että käsitteellinen ajattelu ja abstraktit ilmiöt ovat heille vaikeita ymmärtää. Kehitysvammaisten ihmisten on helpompi ymmärtää selkeää keskustelua ja avattuja käsitteitä.  

Minkälaisesta tuesta kehitysvammainen ihminen saattaa hyötyä? 

Jotta kehitysvammaiset ihmiset voivat elää tasa-arvoisina jäseninä yhteiskunnassa, tarvitsevat he tukea, ohjausta ja palveluita. 

Nämä tarpeet voivat liittyä esimerkiksi 

 • kommunikaatioon 
 • omatoimisuuteen 
 • kodinhoitoon 
 • sosiaalisiin taitoihin 
 • ympäristössä liikkumiseen 
 • terveyteen ja turvallisuuteen 
 • kirjallisiin taitoihin 
 • vapaa-aikaan ja työhön  

Kehitysvamma voi luoda paljonkin tuen tarvetta. Joskus taas apua tarvitaan vain vähän ja tilapäisesti. 

Yksilöllinen ja tarpeenmukainen tuki auttaa kehitysvammaista ihmistä elämään hänelle luontaista hyvää ja itsenäistä elämää. 

Huomaa

Yleensä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan älyllistä kehitysvammaisuutta. Lainsäädännössä sen käsite on laajempi. Vamman määrittely ja diagnostiikka on tärkeää, koska tuet ja etuudet määrittyvät niiden mukaan. 

Lue lisää

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. 

Kehitysvammaliitto edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös