Siirry pääsisältöön

Autismikirjon häiriöt

Autismikirjon häiriö on kehityksellinen poikkeavuus. Ydinoireita ovat kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen huomattava poikkeavuus sekä stereotypiat, joilla tarkoitetaan rajoittuneita, toistavia ja kaavamaisia käyttäytymispiirteitä, kiinnostuksen kohteita ja toimintoja.

Autismikirjon häiriö on kehityksellinen poikkeavuus. Oireet vaihtelevat lievistä vaikeisiin. Ne ovat laaja-alaisia ja yksilöllisiä sekä ilmenevät jo varhaisesta iästä alkaen.

Autismikirjon häiriötä esiintyy noin 1–3 prosentilla väestöstä.

Autismikirjon häiriön oireet

Ydinoireita ovat

 • kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen huomattava poikkeavuus
 • rajoittuneet, toistavat ja kaavamaiset käyttäytymispiirteet, kiinnostuksen kohteet ja toiminnat.

Autismikirjon häiriöön saattaa liittyä vaikeuksia

 • toimia ryhmässä ja saada ystäviä
 • aloittaa ja ylläpitää keskustelua sekä kertoa itsestään
 • ymmärtää, mitä muut ihmiset ajattelevat ja tuntevat
 • käyttää eleitä, ilmeitä ja katsekontaktia toisten kanssa puhuessaan
 • sopeutua muutoksiin ja uusiin tilanteisiin

Autismikirjon häiriön liitännäisoireet

Autismikirjon häiriöön voi liittyä myös erilaisia liitännäisoireita. Niitä voivat olla esimerkiksi

 • oppimisvaikeudet
 • aistipoikkeavuudet
 • epilepsia
 • liikunnallisen kehityksen viive

Vaikea-asteiseen autismiin liittyy usein myös jonkinasteinen kehitysvamma. 

Autismikirjon häiriön tausta

Autismikirjon häiriön taustatekijät ovat moninaisia. Perinnöllisillä tekijöillä on keskeinen rooli, mutta myös muilla tekijöillä, kuten raskauden ja synnytyksen aikaisilla komplikaatioilla, voi olla osuus oirekuvan synnyssä.

Mikä auttaa ihmistä, jolla on autismikirjon häiriö?

Autismikirjon häiriö vaikuttaa arkeen monin eri tavoin. Arkea voi tehdä sujuvammaksi esimerkiksi näillä keinoilla:

 • Suunnittele arkipäivä mahdollisimman säännölliseksi ja ennakoitavaksi.
 • Tee kuvallinen päiväjärjestys ja viikkokalenteri, josta voi katsoa, mitä tänään tehdään ja mitä seuraavaksi tapahtuu.
 • Vaikeita ja monivaiheisia tilanteita varten voi tehdä tarkan kuvajärjestyksen. Esimerkiksi pukemistilanteen eri vaiheet voi osoittaa kuvilla.
 • Myös kirjoitetut listat auttavat hahmottamaan, mitä päivän aikana tapahtuu.
 • Jos päivän ohjelmaan tulee muutoksia, kerro niistä etukäteen ja merkitse ne ylös päiväohjelmaan.

Voit käyttää valmiita kuvia tai tehdä niitä itse. Kommunikaatiota tukevaa materiaalia löytyy esimerkiksi Papunetistä.

Milloin pitää hakea apua?

Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhain. Jos huomaat, että vauvalla on esimerkiksi vaikeuksia ottaa katsekontaktia ja olla vuorovaikutuksessa, kerro siitä jo neuvolassa.

Apua kannattaa hakea myös, jos päiväkoti- tai kouluikäisen lapsen toimintakyvyssä on suuria puutteita ja arki on hankalaa.

Hae apua neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta. Sieltä voitte saada lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Kuntoutus on tärkeä osa autismikirjon häiriön hoitoa. Se on yksilöllistä ja tapahtuu ennen kaikkea osana tavallista arkea. Päiväkodin ja koulun tukitoimet ovat tärkeä osa kuntoutusta.

 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksien yhteydessä myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös