Siirry pääsisältöön

Tic-oireet ja Touretten oireyhtymä

Tic- eli nykimisoireet ovat vaarattomia, tahdosta riippumattomia ja toistuvia lihasliikkeitä tai äännähdyksiä. Touretten oireyhtymä on monimuotoinen nykimishäiriö, jossa esiintyy yli vuoden ajan runsaasti sekä motorisia että äänellisiä tic-oireita.

Tic-oireet ovat kehityksellisten nykimishäiriöiden tavallisin muoto. Ne ovat lihasliikkeitä tai äännähdyksiä, jotka ovat vaarattomia, tahdosta riippumattomia ja toistuvia.

Kehityksellisten nykimishäiriöiden vaikein muoto on Touretten oireyhtymä. Se on monimuotoinen nykimishäiriö, jossa esiintyy yli vuoden ajan runsaasti sekä motorisia että äänellisiä tic-oireita.

Nykimishäiriöt ovat yleisiä, mutta Touretten oireyhtymä on harvinaisempi. Sitä esiintyy noin 1%:lla väestöstä.

Nykimishäiriöiden taustasyitä ei vielä tunneta tarkkaan, mutta perinnöllisillä tekijöillä on suuri merkitys. Jos jollain todetaan Touretten oireyhtymä, yleensä perheessä tai lähisuvussa jollain toisellakin on tai on lapsena ollut tic-oireita.

Millaisia tic-oireet ovat?

Tic-oireet ovat yleisiä ja sinänsä vaarattomia. Niiden tiheys ja voimakkuus voivat vaihdella paljon.

Voimakkaina ja tiheään esiintyvinä tic-oireet voivat aiheuttaa kipuja tai vaikeuttaa joitain toimintoja, kuten käsin kirjoittamista tai puhumista. Touretten oireyhtymässä tic-oireita esiintyy pitkäkestoisesti ja vaikea-asteisesti.

Tic-oireet yleensä lisääntyvät kaikissa kehon ja aivojen kuormittuneisuustiloissa. Näitä ovat esimerkiksi flunssa, väsymys, ahdistus, stressi ja jännittyneisyys. Tic-oireita voi lisätä myös iloinen, mutta vireystilaa nostattava odottaminen. Myös muutos päivän rutiineissa, meluinen ympäristö tai kofeiinin nauttiminen voivat lisätä tic-oireita.

Motoriset tic-oireet ovat tahdosta riippumattomia, äkillisiä, toistuvia ja usein kaavamaisia lihasten liikkeitä tai liikesarjoja. Ne alkavat usein jonkin aistituntemuksen yhteydessä. Se voi olla esimerkiksi roskan tunne silmässä tai niskan jäykkyyden tunne. Tic-oireista puhuminen laukaisee yleensä tic-oireiden ilmenemisen.

Äänellisiä tic-oireita voivat olla esimerkiksi huokailu, haukottelu, yskiminen, kurkun karauttelu tai erilaiset haukahtelevat ääntelyt.

Joskus tic-oireet voivat esiintyä monimutkaisina liikesarjoina tai lauseina. Niihin voi kuulua myös omien tai muiden ihmisten sanojen toistamista.

Tic-oireet alkavat tyypillisesti 5–7 vuoden iässä. Oireilussa on nähtävissä ajoittaisia pahenemisvaiheita. Niitä on yleensä 1–3 kertaa vuodessa. Ne kestävät yleensä kerrallaan 6–8 viikkoa.

Suurimmalla osalla tic-oireilu helpottuu nuoruusiän myötä.

Impulsiivinen käyttäytyminen ja Touretten oireyhtymä

Joillakin ihmisillä, joilla on Touretten oireyhtymä, on myös impulsiivista käyttäytymistä. Usein se on suurempi ongelma kuin tic-oireet. Käytös voi olla esimerkiksi huutamista tai nimittelyä.

Erityisesti Tourette-lasten vanhemmat usein syyttävät itseään lasten kiukkukohtausten takia huonoiksi kasvattajiksi, vaikka käytös johtuu oireyhtymästä.

Haastavaa käytöstä voi ehkäistä muokkaamalla ympäristöä. Säännöllinen ja ennakoitava arki voi vähentää aggressiivista käytöstä. Lapset tarvitsevat kiukkukohtauksen aikana rauhallista ja joustavaa tukea.

Milloin pitää hakea apua?

Tic-oireisiin kannattaa hakea apua, kun

  • oireet vaikeuttavat kovasti arkielämää
  • oireet jatkuvat kauan
  • oireisiin liittyy psykiatrisia oireita, esimerkiksi pakkotoimintoja tai impulsiivista käytöstä
  • oireet aiheuttavat pää- tai niskakipuja

Apua voi hakea esimerkiksi neuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai terveyskeskuksesta. Tarvittaessa voi saada lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Touretten oireyhtymän hoito

Touretten oireyhtymän hoidossa voidaan käyttää

  • psykoedukaatiota eli koulutuksellista ohjausta
  • kuormittuneisuuden syiden arviointia ja stressin vähentämistä
  • rentoutumiseen ja oireiden hyväksymiseen perustuvia hoitomuotoja, kuten rentoutustekniikoita, tietoisuustaitoja ja vertaistukea
  • käyttäytymisterapeuttisia hoitomuotoja

Lääkitys ei paranna Touretten oireyhtymää, mutta se voi helpottaa oireita.

Lääkehoidossa keskeistä on tic-oireiden aiheuttamien fyysisten kipujen hoito, sosiaalisen haitan vähentäminen sekä käytännön haittojen vähentäminen.

Touretten oireyhtymä ja koulu

Tourette-lapset voivat käydä koulua perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulunkäyntiin voi liittyä erityispiirteitä esimerkiksi oppimisvaikeuksien, haastavan käyttäytymisen, Touretten liitännäishäiriöiden sekä tic-oireiden vuoksi.

Oppimisen tuki ja opetuksen erityisjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti. Kodin ja koulun selkeä yhteistyö tukee lapsen koulunkäyntiä.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös