Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten elää ilmastoahdistuksen kanssa?

Ilmastoahdistus ei yleensä katoa kokonaan. Siihen on kuitenkin mahdollista saada helpotusta. Ahdistuksen kanssa voi oppia elämään niin, että se ei kokonaan määritä elämää.

Se, miten paljon pystyy ilmaston hyväksi toimimaan, riippuu elämäntilanteesta, vaikutusvallasta ja etuoikeuksista.  

Suremisprosessi ja muu tunteiden käsittely taas on jokaiselle elämänmittainen prosessi. Siinä ei voi eikä tarvitsekaan tulla täysin valmiiksi.  

Sopivan etäisyyden pitämiseen, palautumiseen ja hyvinvointia tuovien asioiden vaalimiseen on jokaisella oikeus. 

Kolme keinoa ilmastoahdistuksen kanssa elämiseen 

1. Ilmastotoiminta 

Toiminta ilmaston hyväksi voi olla sekä vaikuttamista yhteiskuntaan että omia kestäviä valintoja. Ilmastokriisin puheeksi ottaminenkin on toimintaa. Omien arvojen tutkiminen tukee toimintaan ryhtymistä.  

Ilmastotoiminnan hyödyt 

Omien arvojen mukainen ilmastotoiminta lisää omaa hyvinvoinnintunnetta. Se myös purkaa ahdistusta rakentavalla tavalla.  

Lisäksi toiminta oikeasti vaikuttaa, vaikka tulokset eivät heti näykään. Jos ei toimi, ei ongelma myöskään ratkea vaan tuottaa jatkuvaa kuormitusta. Ilman toimintaa ihminen saattaa jäädä kokemaan liian suurta eettistä stressiä, avuttomuutta ja osattomuutta. 

Ilmastokriisin kohdalla toiminnan haasteena on se, että työtä on loputtomasti. Onkin olennaista, että toiminnan suuntaa viisaasti. 

2. Suremisprosessi 

Suremisprosessi sisältää paljon muutakin kuin suruntunnetta. Surun kohtaamista tarvitaan, jotta monien muidenkin tunteiden kanssa voi tulla toimeen.  

Moni ilmastoahdistukseen liittyvä tunne, kuten pelko tai viha, voi purkautua surun kautta. Esimerkiksi muistotilaisuuksissakin on usein myös iloa ja naurua sekä iso skaala muitakin tunteita. 

Tunteiden käsittelyssä on tärkeää tunnistaa erilaisia kehon ja mielen tuntemuksia. Niitä kannattaa nimetä ja mahdollisuuksien mukaan myös ilmaista.  

Suremisen hyödyt 

Sureminen yhdistää ihmisiä. Tunteiden kirjo on ihmislajin voimavara. Tunteiden kohtaaminen, jakaminen ja käsittely voimauttavat.  

Jos jättää tunteiden käsittelyn ja surun sivuun, tunteet herkästi patoutuvat. Tunteet myös vaikuttavat ihmisiin ja ohjaavat toimintaa tiedostamatta. Jos tunteita ja surua ei pysty käsittelemään, voi seurauksena olla kyynistymistä tai uupumista.  

Vielä ei oikein ole olemassa paikkoja tai perinteitä ilmastokriisiin liittyvän surun tai muiden tunteiden jakamiseen. Siksikin sureminen ja tunteiden käsittely saattaa jäädä vähemmälle.  

Seuraavalla sivulla tulet saamaan lisätietoa siitä miksi surun kohtaaminen auttaa.

3. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen 

Omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta huolehtimiseen kuuluvat muun muassa liikunta, rentoutuminen, sosiaalinen osallisuuden kokemus, läheisyys muiden ihmisten kanssa, kulttuurin harrastaminen, unesta huolehtiminen, sopiva ravinto sekä arjen onnistumiset.  

Myös mielen hyvinvointia lisäävistä harjoituksista on hyötyä. Lisäksi kannattaa pitää taukoja jatkuvasta uutisvirrasta. 

Itsestä huolehtimisen hyödyt 

Jos ei lepää, palaudu ja pidä ajoittain riittävää etäisyyttä, loppuvat voimat niin toimintaan kuin suremiseenkin. Aivot tarvitsevat välillä hengähdystauon kaiken prosessoinnista. 

Katso minidokumentti ilmastoahdistuksesta

Tutustu videolla (5:32) Satu-Marjan tarinaan ilmastoahdistuksesta. Kuulet, mitkä asiat auttavat häntä jaksamaan ahdistuksen kanssa. 

Satu-Marja kertoo saavansa iloa esimerkiksi siitä, että voi toimia luontoa kunnioittaen oman kotinsa pihapiirissä.

Kun hän on kertonut avoimesti omista kulutuskriittisistä elintavoistaan ja arvoistaan sosiaalisessa mediassa, on hän myös löytänyt samanhenkisiä ihmisiä. Satu-Marja saa voimaa keskusteluista ja muiden kannustamisesta omalla esimerkillään.

Muista

Tasapainon hakeminen ilmastotoiminnan, suremisen ja itsestä huolehtimisen välillä ei ole aina helppoa. 

Tasapaino vaihtelee ihmisestä, elämäntilanteesta ja päivästä toiseen.