Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten tunnistaa ilmastoahdistus?

Ilmastoahdistuksen voi määritellä kimpuksi erilaisia kuormittavia tai hankalia ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia. Se saattaa sisältää pelkoa tai jopa kauhua, epätoivoa, surua ja vihaa.

Myös syyllisyyden- ja epäonnistumisentunteet ovat tavallisia.

Videolla (2:39) psykologi Sami Kivikkokangas kertoo, minkälaisia tuntemuksia ilmastoahdistus voi pitää sisällään. Kuulet, minkälaisiin oireisiin kannattaa reagoida. Niitä voi käsitellä esimerkiksi omahoito-ohjelman avulla.

Tiedolta ilmastonmuutoksesta on vaikea välttyä. Arjen keskellä ei kuitenkaan välttämättä huomaa, millaisia tunteita asia itsessä herättää. Painaako huoli mieltä liikaakin, vai onko siihen turtunut?

Usein epämukavat tunteet kulkevat mukana arjessa. Ne voivat olla välillä taustalla ja välillä taas vahvemmin mielen päällä. Moni voi pystyä elämään tavallista elämää, vaikka samalla kokisi moniakin vaikeita ja ratkaisemattomia tunteita. 

Ahdistuksen- ja toivontunteet yhdessä saavat monet toimimaan aktiivisemmin. Ahdistuksentunteita kannattaa siis arvostaa. Ne liittyvät kykyyn huomata ongelmia ja haluun korjata niitä.  

Miten ilmastoahdistus voi näkyä? 

Ilmastoahdistus tai -huoli ilmenee monin tavoin. Monesti se ei näy ollenkaan päällepäin. Näistä tuntemuksista puhumiseen voi monissa sosiaalisissa tilanteissa olla korkea kynnys.  

Ilmastoahdistus voi ilmetä 

  • mielessä huoliajatuksina ja erilaisina tunteina.
  • kehossa “taistele, pakene tai jähmety” -reaktioina sekä muina stressioireina.
  • toiminnassa esimerkiksi uutisten seuraamisen tapoina, omina ilmastovalintoina, yhteiskunnallisena aktiivisuutena ja mahdollisesti jännitteinä sosiaalisissa suhteissa.

Onko ilmastoahdistuksesta haittaa? 

Ilmastoahdistus voi tuoda mukanaan univaikeuksia ja hermostuneisuutta. Se voi aiheuttaa vaikeuksia sosiaalisiin suhteisiin, opiskeluun tai työntekoon. Arjen valinnatkin voivat käydä hankaliksi. Näitä ovat esimerkiksi tarvikkeiden ja ruoan ostaminen.

Joskus ilmastoahdistus voi kehittyä masennuksen suuntaan. Tällöin mieliala voi olla hyvinkin matala ja olotila lamaantunut. 

Joskus ilmastoahdistus voi kärjistyä niin, että arkielämä suistuu raiteiltaan tai jumittuu sietämättömäksi. Tulevaisuuden suunnitteleminen voi käydä mahdottomaksi. Tällöin on tärkeää hoitaa omaa mieltä, esimerkiksi omahoito-ohjelman avulla.

Onko ilmastoahdistuksesta hyötyä? 

Ahdistus on terve reaktio uhkaavassa tilanteessa. Ilmastoahdistus voi olla myös voimauttava ja muutosta eteenpäin ajava voima. Se vaatii usein, että omiin tuntemuksiin saa vertaistukea ja löytää itselle sopivia toimintakanavia.  

Omasta herkkyydestään ja valmiudestaan reagoida maapallon tilanteeseen voi olla ylpeä.  

Monesti ilmastoahdistus johtaa syvällisten, koko elämää koskevien kysymysten äärelle. Voi olla, että ahdistus tuskaisuudestaan huolimatta auttaa kirkastamaan sitä, mikä elämässä on tärkeintä ja merkityksellisintä.  

Ahdistuksentunteiden jakaminen voi yhdistää ihmisiä. 

Kartoitus: Omat ympäristötunteeni

Miksi? 

Tämä harjoitus auttaa sinua jäsentämään ilmastokriisiin liittyviä tunteitasi. 

Listasta löytyvät tunnesanat auttavat kuvaamaan myös sellaisia reaktioita, joita voi muuten olla vaikea pukea sanoiksi.  

Tunnistamisen lisäksi jäsennät tunteitasi kirjoittamalla. Siten voit saada niihin uudenlaista näkökulmaa ja ehkä jonkin eteenpäin vievän oivalluksen. 

Miten? 

Tutustu alla olevaan tunnelistaan. Pohdi, mitä näistä tunteista omaan ilmastoahdistukseesi liittyy. Rastita tunteet, joita koet. 

Loading ...

Muista

Ilmastoahdistus voi näkyä huoliajatuksina ja kehollisina reaktioina. Se voi näkyä myös esimerkiksi surun-, pelon-, suuttumuksen-, avuttomuuden- ja syyllisyydentunteina. Näillä kaikilla tunteilla ja tuntemuksilla on tarkoitus.