Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. Tunnista ja kohtaa tunteesi

Oman lapsen tai nuoren oireilu herättää vanhemmassa usein ristiriitaisia ja voimakkaita tunteita. Tässä harjoituksessa opetellaan huomaamaan erilaisia tunteita ja olemaan avoin niiden tuntemiseen.

Vanhemmilla on usein huolta lapsen tai nuoren vointiin liittyen. Vanhemmat voivat kokea pettymyksen- tai häpeäntunteita lapsen vaikeuksien takia. Toisaalta vanhempi voi tuntea myös helpotusta ja toiveikkuutta hoidon alkaessa. 

Tunteilla on tarkoitus   

Tunteet ovat erottamaton osa elämää. Tunteet antavat tietoa omista tarpeista ja motivoivat toimintaan. Tunteiden alta voi paljastua myös toisia, vaikeammin havaittavia tunteita. 

Tunteita ei voi pakottaa pois. Niiden kanssa voi harjoitella toimimaan niin, etteivät ne rajoita omaa elämää liikaa.  

Vaikeat tunteet ovat sallittuja 

On ymmärrettävää haluta välttää tuskallisia tunteita. Pitkäaikainen välttely kuitenkin ylläpitää tunteiden kivuliaisuutta. Se myös vähentää myönteisten tunteiden kokemista. Kun vaikeita tunteita oppii tunnistamaan ja kestämään, on niihin mahdollista vaikuttaa.  

Kun pysähdyt havainnoimaan vaikeitakin tunteita, huomaat, etteivät ne ole vaarallisia tai sietämättömiä. Voit huomata tunteen lievittyvän omia aikojaan, ilman että sinun tarvitsee yrittää päästä siitä eroon. Tunnistamalla ja hyväksymällä erilaisia tunteita näytät myös arvokasta mallia lapsellesi.  

Alla on kolme tunteiden tunnistamiseen ja sietämiseen liittyvää harjoitusta. Voit tehdä ne kaikki tai valita itsellesi olennaisimmat. 

Miksi tunteiden käsitteleminen on tärkeää?

Kun omat hankalat tuntemukset ja kokemukset painavat mieltä, voi tuntua raskaalta yrittää olla lapsen tukena. 

Seuraavalla videolla (2:30) kaksi isää kertoo, millä tavalla he käsittelevät oman lapsen oireiluun liittyviä tunteitaan ja miten tunteiden käsittely on auttanut. 

Videon henkilöt ovat FinFami Uusimaa ry:n kokemusasiantuntijoita. Yhdistys tarjoaa vertaistukea mielenterveysomaisille. 

Harjoitus: Tunnista tunteesi

Miksi?

Opit nimeämään ja havainnoimaan tunteitasi. 

Miten?

Pohdi alla olevan listan avulla kokemiasi tunteita.

Loading ...

Harjoitus: Keskittymisharjoitus (6 min)

Miksi?

Harjoittelet kohtaamaan tunteita hyväksyvästi sekä sietämään vaikeita tunteita. 

Miten? 

Valitse itsellesi rauhallinen paikka, jossa voit tehdä harjoituksen. 

Sinun kannattaa kokeilla harjoitusta ainakin kerran. Säännöllisen harjoittelun myötä saatat huomata, että vaikeiden tunteiden ja ajatusten kanssa oleminen muuttuu helpommaksi. 

Voit kuunnella tai lukea harjoituksen. 

Audio file

Harjoitus: Tunteen havainnointi ja tunnistaminen

Miksi?

Harjoittelet tunteen ja tunnetta edeltävien tapahtumien tunnistamista. 

Miten?

Muistele tilannetta, jossa koit vanhempana voimakasta tunnetta.  

Loading ...