Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

8. Ongelmanratkaisu perheenä

Ongelmanratkaisutaitoja voi harjoitella. Monet erilaiset ongelmat ovat ratkaistavissa.

Kun perhe on kuormittavassa tilanteessa, tulee vastaan uusia ongelmia. Perheenjäsenillä voi olla niihin erilaisia ratkaisuyrityksiä.  

Pohdi perheen ongelmanratkaisua 

Milloin ongelmanratkaisu perheessänne on mielestäsi onnistunut? Entä milloin ja mikä on mennyt pieleen? Onko ongelmanratkaisu mennyt riitelyksi tai huudoksi? Onko ongelmia yritetty ratkaista esimerkiksi välttelemällä tai murehtimalla? 

Seuraavassa harjoituksessa esitellään järjestelmällinen tapa ongelmien ratkomiseen. 

Ongelmanratkaisuharjoituksen tekemiseen on hyvä varata aikaa. Harjoitukseen sopivat parhaiten sellaiset nykyhetken ongelmat, joihin on mahdollista vaikuttaa.  

Harjoitus: Ongelmanratkaisu perheessä

Miksi?

Opitte ratkomaan perheen pieniä ja suuria ongelmia järjestelmällisellä tavalla.  

Miten?

Valitkaa ensin jokin suhteellisen pieni nykyhetken ongelma, esimerkiksi ”eteinen on aina sotkuinen”. 

Voitte harjoitella ongelmanratkaisutaitoja miettimällä vastaukset oheisiin kysymyksiin. Halutessanne voitte kirjoittaa vastauksenne alla oleviin kenttiin.

Kun käytätte tätä harjoitusta säännöllisesti ongelmien ratkaisemiseen, kehittyvät ongelmanratkaisutaitonne. 

1. Mikä on ongelma? 

Loading ...

2. Tavoitteiden määrittäminen 

Loading ...

3. Ratkaisuvaihtoehtojen listaaminen 

Kirjatkaa kaikki mieleen tulevat ratkaisuvaihtoehdot. 

Vielä ei tarvitse pohtia, ovatko ne hyviä tai toimivia. Käyttäkää mielikuvitusta, ja listatkaa myös hassuja ja epärealistisia vaihtoehtoja. 

Loading ...

4. Parhaan ratkaisun valitseminen 

Karsikaa edellisen kohdan listaa jättämällä jäljelle toimivat ideat. Valitkaa parhaat vaihtoehdot äänestämällä.  

Parhaan ratkaisun valitsemisessa voitte käyttää apuna liitteenä olevaa taulukkoa.  

Vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksen laatiminen: 

  1. Kukin perheenjäsen asettaa vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen.
  2. Lasketaan yhteen kunkin vaihtoehdon saamat pistemäärät.
  3. Parhaalla vaihtoehdolla on eniten pisteitä.

5. Toteuttamisen suunnittelu 

Suunnitelkaa, miten, missä ja milloin toteutatte ratkaisun. 

Loading ...

6. Toteutuksen arviointi 

 Palatkaa toteutuksen jälkeen arvioimaan lopputulosta.

Loading ...

Vinkki

Ongelmanratkaisua voi harjoitella esimerkiksi perhekokouksen yhteydessä. Lisää tietoa perhekokouksesta löydät harjoituksesta sivulla 9. Perhekokous. 

Ongelmanratkaisu on tehokas apukeino esimerkiksi silloin, kun pohditte, mitä voisitte tehdä toisin tai miten voisitte saavuttaa tai muuttaa jotakin.