Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Lasten tai nuorten mielenterveyteen liittyvät oireet ovat yleisiä. Oireilu saattaa herättää perheenjäsenissä voimakkaita tunteita ja huolta. Tässä osiossa saat tietoa siitä, miten voit tukea lastasi ja huolehtia omista voimavaroistasi.

Kuinka yleisiä mielenterveyteen liittyvät oireet ovat?

Lapsilla ja nuorilla esiintyy paljon ohimenevää oireilua esimerkiksi arjen muutostilanteisiin liittyen. Noin 15–20 prosentilla lapsista ja nuorista on oireita tai ongelmia, jotka täyttävät jonkin mielenterveyshäiriön kriteerit. 
 
Nuorilla on mielenterveyshäiriöitä noin kaksi kertaa useammin kuin lapsilla. 

Mielenterveys voi vaihdella

Monet mielen oireet kuuluvat ajoittaisina elämään. 

Mielenterveyttä voi hahmottaa jatkumolla. Sen toisessa päässä ovat ohimenevät oireet ja toisessa päässä hoitoa vaativat mielenterveyden häiriöt.

Perheen voimavarat ja kuormittavat tekijät vaikuttavat siihen, mihin suuntaan jatkumolla liikutaan. Oireet voivat kehittyä häiriöksi tai ne voivat helpottaa.

Mielen oireet
Mielenterveyden ongelma
Mielenterveyden häiriö

Miksi tämä ohjelma on suunnattu vanhemmalle ja perheelle? 

Perhe on lapsen tärkein kehitysympäristö. Perheen voimavaroilla on merkitystä kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnille.  

Lapsen tai nuoren oireilu vaikuttaa koko perheeseen. Vanhemmilla ja perheellä on keskeinen merkitys lasten ja nuorten hoidossa. Vanhemman on tärkeää huolehtia omasta jaksamisestaan, jotta hän voi selvitä arjesta ja olla lapselleen tukena.  

Tässä ohjelmassa vanhemmalla tarkoitetaan vanhemmaksi itsensä kokevia. Perheellä tarkoitetaan sen jäsenten omaa kokemusta perheeseen kuulumisesta.