Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten ilmapiiriä voi parantaa?

Perheen tunneilmapiiri on keskeinen tekijä perheen hyvinvoinnissa. Tunneilmapiiri rakentuu siitä, miten perheenjäsenet suhtautuvat toinen toisiinsa.

Vanhemmuus on tärkein lapsen kehitystä eteenpäin vievä suhde. Vanhemman ja lapsen välinen hyvä kiintymyssuhde syntyy arjen turvallisessa ja ennustettavassa vuorovaikutuksessa.

Perheen tunneilmapiiri rakentuu siitä, miten perheenjäsenet suhtautuvat toisiinsa.

Kartoitus: Perheeni tunneilmapiiri

Tämän kartoituksen avulla voit pohtia, millainen tunneilmapiiri perheessäsi on. 

Videolla (2:30) perhepsykoterapeutti kertoo tunneilmapiirin merkityksestä perheen hyvinvoinnille.

Katso video ja/tai pohdi alla olevia kysymyksiä. Halutessasi voit kirjoittaa vastaukset vastauskenttiin tai paperille.

Loading ...

Kriittinen tunneilmapiiri 

Oireileva perheenjäsen voi joskus joutua arvostelun ja kielteisen vuorovaikutuksen kohteeksi. Tällöin muut saattavat jopa huomaamattaan leimata oireilevan käytöstä pahaksi tai ongelmalliseksi.

Kriittinen tunneilmapiiri voi hidastaa lapsen tai nuoren toipumista. Joskus se johtaa myös oireilun lisääntymiseen. 

Kriittisen tunneilmapiirin syntyminen on yleistä. Jos huomaat sitä arjessasi, kannattaa siihen puuttua.

Miten vahvistaa myönteistä ilmapiiriä?

  • Kannusta muita perheenjäseniä ajatusten ja tunteiden jakamiseen.
  • Varmista, että muilla perheenjäsenillä, kuten sisaruksilla tai isovanhemmilla, on riittävästi tietoa perheen oireilevan lapsen tilanteesta.  
  • Muista kiinnittää huomiota myös hyviin asioihin. Muuten on vaarana, että elämä kietoutuu ongelmien ympärille.
  • Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi. Sinä olet lapsellesi merkittävin henkilö.

Muista

Arkeen on tärkeä lisätä niitä asioita, joiden huomaat auttavan myönteisen tunneilmapiirin ylläpitämisessä. Pyri vähentämään niitä asioita, joiden huomaat vaikuttavan kielteisesti perheen ilmapiiriin. Tee enemmän sitä, mikä toimii.