Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

5. Voimavarani

Lapsen tai nuoren oireilu on yksi asia, mutta elämässä on muutakin. Pysähdy hetkeksi tarkastelemaan omaa jaksamistasi ja tämänhetkisiä voimavarojasi.

Arjen voimavarat vaihtelevat erilaisten elämäntilanteiden ja kuormittavien tekijöiden mukaan. On tärkeää osata arvioida, mikä on riittävästi omassa elämäntilanteessasi ja tämänhetkisillä voimavaroillasi.   

Voimavaroja tuovat asiat ovat yksilöllisiä. Osa niistä on helposti tunnistettavissa, mutta osa on piilossa. Tiedät itse parhaiten, millaiset asiat tuovat sinulle voimavaroja ja kannattelevat sinua.  

Harrastuksista voimaa ja rentoutumista

Videolla (2:04) kaksi isää kertoo, millä tavalla harrastukset tuovat heille tasapainoa ja voimaa myös vaikeassa elämäntilanteessa. 

Henkilöt ovat FinFami Uusimaa ry:n kokemusasiantuntijoita. Yhdistys tarjoaa vertaistukea mielenterveysomaisille. 

Harjoitus: Voimavarasammio

Miksi?

Tarkastelet ja vahvistat voimavarojasi.  

Miten?

Kuvittele, että tämänhetkistä jaksamistasi kuvaa nestettä sisältävä sammio. Joissain elämäntilanteissa sammion pinta on korkealla ja jaksat hyvin. Joskus taas sammion pinta on matalalla ja voimat ovat vähissä.  

Sammiossa on tuloputkia, joista virtaa sammioon jaksamistasi tukevia, sinulle tärkeitä asioita. Toisaalta sammion pohjassa on reikiä eli asioita, jotka vievät voimiasi ja kuormittavat jaksamistasi.  

Mitä enemmän sammion pohjassa on reikiä, sitä alemmas jaksamistasi kuvaava sammion pinta laskee.  

Tarkastele rauhassa omaa, tämänhetkistä voimavarasammiotasi. Pohdi, minkälaiset asiat siihen vaikuttavat. 

1. Mieti millaisia tuloputkia sinun voimavarasammioosi on? 
  • Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?  
  • Mistä saat iloa ja hyvää mieltä?  
  • Mitkä asiat tukevat jaksamistasi? 
Loading ...
2. Millaisia reikiä sammiosi pohjalla on?  
Loading ...
3. Pohdi myös, paljonko voimavarasammiossasi on tällä hetkellä sisältöä.  
  • Mihin sammion pinta asettuu tällä hetkellä? 
  • Oletko tyytyväinen tämän hetken tilanteeseen?  
  • Jos haluaisit tilanteeseen muutosta, voisiko jotakin kuormittavaa asiaa vähentää? 
  • Tai voitko lisätä jotain itsellesi tärkeää? 
Loading ...