Siirry pääsisältöön

Osastohoito mielenterveyshäiriöissä

Osastohoito tarjoaa tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Osastohoito soveltuu vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon silloin, kun avohoidon keinot eivät riitä.

Kenelle osastohoito on tarkoitettu?

Osastohoitoa käytetään silloin, kun mielenterveyden häiriön oireet ovat niin vakavia, että potilas ei selviydy kotona eivätkä avohoidon keinot ole tilanteeseen nähden riittäviä.

Miten osastohoitoon pääsee?

Osastohoidon tarpeen arviota varten tarvitaan lääkärin lähete. Kun lähete saapuu osastolle, arvioi vielä osastolla työskentelevä lääkäri, onko osastohoito sopivin ratkaisu tilanteeseen.

Jos avohoidon hoitokontakti on olemassa, kannattaa ensisijaisesti keskustella asiasta oman työntekijän kanssa. Jos hoitokontaktia ei vielä ole, kannattaa hakeutua perusterveydenhuollon palveluihin, kuten terveysasemalle, työterveyshuoltoon tai opiskeluterveydenhuoltoon.

Kiireisissä tilanteissa voi hakeutua päivystykseen. Hätätilanteessa kannattaa soittaa 112.

Minkälaisia osastoja sairaaloissa on?

Useimmissa psykiatrista hoitoa toteuttavissa sairaaloissa on vastaanotto-osasto, joka ottaa potilaita vastaan vuorokauden ympäri. Siellä arvioidaan ja hoidetaan päivystyksellisiä potilaita sekä annetaan kriisihoitoa, jonka kesto on 1–7 vuorokautta. 

Sairaaloissa on usein myös osastoja, jotka ovat erikoistuneet tiettyjen sairauksien, kuten syömishäiriöiden, mielialahäiriöiden tai psykoosien, hoitoon. Niissä hoito kestää keskimäärin 1–3 viikkoa.

Joissakin sairaaloissa on myös kuntoutusosastoja, jotka vastaavat pidempiaikaisesta kuntouttavasta ja toimintakykyä palauttavasta hoidosta.

 

Osastohoito voi olla

  • kokovuorokautista hoitoa
  • viikko-osastohoitoa, jossa ollaan maanantaista perjantaihin
  • päiväosastohoitoa, jossa ollaan arkipäivisin esimerkiksi klo 8‒16

Hoidon sisältö

Hoito osastolla on oireenmukaista ja yksilöllistä. Se perustuu aina hoitosuunnitelmaan, jonka potilas ja häntä hoitavat henkilöt tekevät yhdessä. Hoitosuunnitelmaa tehdessä määritetään hoidon tavoitteet ja pohditaan keinoja niiden saavuttamiseksi. Myös potilaan päivä- ja viikko-ohjelmaa mietitään.

Hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi. Hoidosta vastaa aina psykiatriaan erikoistunut lääkäri. Potilaalla on hoidon aikana myös nimetty omahoitaja. 

Potilaalla itsellään on aktiivinen rooli hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Häntä kannustetaan omatoimisuuteen ja itsestään huolehtimiseen niin pitkälle kuin hänen toimintakykynsä sallii. 

Kuinka kauan osastohoito kestää? 

Heti alussa on vaikea arvioida, kuinka kauan osastohoito kestää. Hoitojen kestot ovat yksilöllisiä, ja ne vaihtelevat yhdestä vuorokaudesta useampaan kuukauteen. Hoidossa edetään yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

Usein oireet vähenevät nopeasti sairaalahoidossa, ja osittainen toipuminen alkaa. Kun sairauden oireet ovat lievittyneet eivätkä ne haittaa suuresti toimintakykyä, on mahdollista päästä avohoitoon.  

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös