Siirry pääsisältöön

Psykiatrinen hoito

Psykiatrisen potilaan hoito tapahtuu potilaan voinnista riippuen joko avohoidossa tai sairaalassa. Akuuttitilanteessa hoito tapahtuu useimmiten ympärivuorokautisena vuodeosastolla.  

Avohoito on yleisin hoitomuoto psyykkisten sairauksien hoidossa. Osastohoitoa käytetään vaikeissa mielenterveyden häiriöissä silloin, kun avohoito on riittämätöntä. Kumpikin hoito etenee yksilöllisesti laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti.

Erikoissairaanhoidossa tarvitaan lääkärin lähete. Lähetteen voi kirjoittaa esimerkiksi terveyskeskuslääkäri, kotihoidon lääkäri tai yksityinen lääkäri.  

Jos potilas on ollut sairaalahoidossa, voi hän kotiutuessaan saada sairaalan lääkärin kirjoittaman lähetteen psykiatriseen avohoitoon.  

Psykiatrinen osastohoito ja avohoito ovat aina ajallisesti rajoitettuja ja hoito perustuu potilaan kanssa laadittuun hoitosuunnitelmaan. Hoidosta vastaa psykiatriaan erikoistunut lääkäri.  

Hoitosuunnitelma  

Hoitoa suunnitellaan yhdessä potilaan ja hoitotahon kanssa kuntouttavalla hoitoajatuksella. Potilaan osallistuminen ja sitoutuminen oman hoidon suunnitteluun ja toteutukseen on hoidon onnistumiseksi välttämätöntä. Samoin luottamuksellinen ja avoin hoitosuhde ovat tärkeitä.  

Hoidon aikana on hyvä säilyttää yhteys läheisiin ja muihin tärkeisiin henkilöihin. Myös hoitava henkilökunta huomioi usein verkostoa tapaamalla perhettä ja läheisiä hoidon aikana.  

Hoidon sisältö  

Hyvä hoito tukee potilaan vointia kokonaisvaltaisesti ja hoidossa huomioidaan perustarpeiden tyydyttyminen.  

Säännöllinen vuorokausirytmi koostuu muun muassa riittävästä unesta, ravitsemuksesta, aktiviteetista ja puhtaudesta. Hoitohenkilökunta tukee päivittäisissä asioissa potilasta tilanteen mukaisesti.  

Psyykkisen voinnin tukemiseen on monia keinoja.  

  • Hoidon alkaessa on tärkeää rauhoittaa tilanne ja luoda turvallinen olo sekä potilaalle että hänen läheisilleen.  

  • Hoidon alussa selvitetään erilaisilla tutkimuksilla, haastatteluilla ja havainnoilla, mikä tilanteeseen on johtanut, mistä on kysymys ja miten hoidossa edetään. Asiallisen tiedon saanti diagnoosista ja hoidosta on tärkeää sekä potilaalle että läheisille.  

Kokonaisvaltaiseen hoitoon osallistuu usein monen eri alojen ammattilaisia.  

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös