Siirry pääsisältöön

Avohoito mielenterveyshäiriöissä

Avohoito tarkoittaa sitä, että potilas tapaa terveydenhuollon ammattilaista sovittuina aikoina. Joskus tapaamiset järjestetään etävastaanottoina. 

Kenelle avohoito on tarkoitettu?

Avohoitoa tarjotaan potilaalle, jonka sairauden oireet eivät vaadi ympärivuorokautista hoitoa osastolla. Avohoito voi olla myös jatkohoitoa osastohoidolle.

Julkisen terveydenhuollon järjestämä psykiatrinen avohoito on potilaalle ilmaista.  

Avohoidossa tuetaan itsenäistä selviytymistä arjessa ja sopeutumista oireiden kanssa elämiseen.
Psykiatrinen avohoito ei ole sama asia kuin kotihoito tai kotiapu. Kotihoidon ja kotiavun järjestäminen on ensisijaisesti potilaan kunnan perusterveydenhuollon vastuulla.  

Avohoidossa saa keskusteluhoitoa

Keskustelun lisäksi hoitoon voi kuulua esimerkiksi 

  • lääkitystä 
  • perhetapaamisia ja perhetyöskentelyä
  • verkostotapaamisia 
  • ryhmäkeskusteluja 
  • toiminta- tai taideterapiaa 
  • kuntoutusta 

Mitä avohoidossa tapahtuu?

Avohoidossa potilas tulee poliklinikalle ennalta sovittuina aikoina tai häntä tavataan kotona. Tapaamisten aikaväli vaihtelee viikon ja kuukausien välillä yksilöllisen tarpeen mukaan. Myös potilaan puoliso tai läheiset voivat olla läsnä tapaamisissa.  

Potilaan psyykkisen voinnin sekä lääkityksen vaikutuksen ja sopivuuden seuranta ovat olennainen osa avohoitoa. Potilas voidaan avohoidon aikana ohjata jatkotutkimuksiin tai muiden erikoisalojen poliklinikoille.

Verkostotapaamiset tukevat eri tilanteissa

Psykiatrisen avohoidon aikana voidaan järjestää verkostotapaamisia potilaan kokonaistilanteen selvittämiseksi. Verkostotapaamisissa voi olla mukana eri ammattiryhmien työntekijöitä, kuten

  • sosiaalityöntekijä
  • fysioterapeutti
  • toimintaterapeutti
  • kotihoidon tai tukiasumisen työntekijät

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös